De ene zorg is de andere (nog) niet

De ene zorg is de andere (nog) niet

Laura De Houwer studeerde gezinswetenschappen. Ze deelt haar eigen ervaringen met psychische hulpverlening, als patiënt en als hulpverlener. Vanuit haar eigen persoonlijke ervaringen engageert ze zich om taboes rond psychische kwetsbaarheid te doorbreken en...
Baden in een WZC als aanleiding voor meer

Baden in een WZC als aanleiding voor meer

Merk: Boomer – Bouwjaar 1944 – Max. snelheid: ca. 3 km/uur. Twintig jaar mantelzorg en een reeks eigen aandoeningen waarvan de combinatie moeilijk op een bevredigende manier te behandelen blijkt, hebben haar een schat opgeleverd aan ervaringen in de zorg. Zowel over...
Zijn zorgwerkers ook zorgverleners?

Zijn zorgwerkers ook zorgverleners?

Patrick Lacor is afdelingshoofd Interne Geneeskunde-Infectiologie, en voorzitter van de Commissie Ethische Aspecten van de Ziekenhuiszorg Reflectiegroep Biomedische Ethiek van het UZ Brussel. Zijn voornaamste medische interessedomeinen zijn infectieziekten,...
Hulpverstrekkers moeten ook eigen grenzen aangeven

Hulpverstrekkers moeten ook eigen grenzen aangeven

An Staels is directeur patiëntenzorg van het Psychiatrisch Centrum Ariadne. Samen met Marc Borms heeft ze [in]sane opgezet, het boek ‘Gewone mensen in een bijzondere wereld’ geschreven, een cd en een veeldelige podcast uitgewerkt. Samen bieden ze een blik op de wereld...