Praktijkboek Patient Empowerment voor Zorgverstrekkers

Het nieuwe praktijkboek dat het concept Patient Empowerment omzet in concrete tips voor zorgverstrekkers is uit!

Het ‘Praktijkboek Patient Empowerment voor Zorgverstrekkers’ is uitgegeven door Politeia. Het telt 106 pagina’s (16 op 24 cm), heeft een harde kaft en is afgewerkt met metalen wire-o/ringen. Het wordt voorgesteld op het tweede Patient Empowerment zorgsymposium ‘Samen in actie’ op 25 oktober.

Patient Empowerment is geen vrijblijvend concept. Het heeft een zeer duidelijke betekenis dat vraagt om een specifiek gedrag van zorgvragers en zorgverstrekkers, in elk domein van de zorg. Dit zeer actuele praktijkboek richt zich tot zorgverstrekkers in de breedste betekenis van het woord (huisartsen, arts-specialisten, verpleegkundigen, paramedici …), maar ook tot de directies van zorgorganisaties (ziekenhuis, centra voor GGZ, woonzorgcentra, revalidatiecentra, …) en zelfs tot eenieder die in een zorgorganisatie werkzaam is.

Dit praktijkboek ‘Patient Empowerment voor Zorgverstrekkers’ onderscheidt zich door zijn uiterst concrete inslag. Het concept Patient Empowerment wordt precies gedefinieerd en vervolgens omgezet in een groot aantal zeer concrete tips. Daaruit kan elke zorgverstrekker zelf kiezen welke tip voor welke zorgvrager in een specifieke situatie aangewezen is. Dé zorgverstrekker en dé zorgvrager bestaan immers niet. Het praktijkboek schrijft niet voor, het wil inspireren.

Redacteurs Lynn De Pelsmaeker en Edgard Eeckman hebben de talrijke soms kleine maar voor de zorgvrager vaak veelbetekenende empowerende gedragselementen van zorgverstrekkers en zorgorganisaties gedistilleerd uit omvangrijke literatuur, uit focusgroepen en contacten met zorgvragers en uit gesprekken met zorgverstrekkers. Het doel is om tot zorgvragers te komen die, als ze dat willen, aan het stuur kunnen zitten van hun eigen zorgproces. Daar is de zorgvrager bij gebaat, maar ook de zorgverstrekkers en de hele zorg.

Enkele beelden uit de inhoud

             

Het Praktijkboek bestellen? Mail naar Tine Mous van Politeia: tine.mous@politeia.be

Basisboek over Patient Empowerment

 

‘Balanceren tussen macht en onmacht,
Patient Empowerment als grondslag voor gelijkwaardigheid in de relatie patiënt-arts’

  • Auteur: Edgard Eeckman
  • 188 pagina’s
  • Rijk geïllustreerd met cartoons van Arnulf.be.
    Bestellen bij Politeia.

 

 

 

 

Dit actueel boek is tegelijk het toegankelijk verslag van wetenschappelijke inzichten rond Patient Empowerment én een persoonlijk getint verhaal. Communicator, onderzoeker en auteur Edgard Eeckman baseert zijn betoog over de relatie tussen patiënt en arts zowel op wetenschappelijk onderzoek als op zijn eigen persoonlijke ervaring met de gezondheidszorg.

Daarbij houdt hij steeds de mens voor ogen. De mens in de patiënt en in de zorgverlener. Hij bekijkt de macht in de relatie patiënt-arts vanuit een ongebruikelijke invalshoek. Op de achtergrond van de relatie sluimert afhankelijkheidsmacht: een macht die niet altijd zichtbaar is, maar wel grote invloed kan hebben op het gedrag van de patiënt. En op dat van de zorgverlener.

Vanuit zijn ongebruikelijke visie op macht detecteert de auteur de concrete ingrediënten van Patient Empowerment en geeft hij aan wat het antwoord zou kunnen zijn op de bestaande asymmetrische machtsrelatie tussen patiënt en zorgverlener.

Een warm beargumenteerd pleidooi voor een gelijkwaardige patiënt-zorgverlener relatie. Een verhaal dat tegelijk de toegankelijke analyse is van een wetenschappelijk onderzoek. Artsen, maar ook andere zorgverleners, zorgorganisaties en niet in het minst ook patiënten en patiëntenverenigingen vinden in dit boek talrijke nieuwe inzichten.

Voor grotere aantallen zijn kortingen voorzien.
Contacteer daarvoor Tine Mous van Politeia: tine.mous@politeia.be

Meteen een exemplaar van het BASISBOEK bestellen kan HIER.

Een exemplaar van het PRAKTIJKBOEK bestellen, kan HIER.

Wie het Basisboek en het Praktijkboek samen bestelt, geniet van een korting!