Ik wil mij engageren

Waarom zou je je engageren?

 • Je bent al patiënt geweest en je hebt aan den lijve ondervonden dat er nog onvoldoende sprake is van gelijkwaardigheid in de relatie patiënt-zorgverlener.
 • Je bent nog geen patiënt geweest maar je beseft dat de kans groot is dat je dat ooit wordt. Als het zover is, wil je als een gelijkwaardige mens behandeld worden.
 • Je bent een zorgverlener en je bent ervan overtuigd dat een gelijkwaardige relatie het beste is voor zowel de patiënt als de zorgverlener.
 • Je bent actief in de zorg en gelijkwaardigheid vind je er een belangrijk principe.
 • Je bent een mens die ‘gelijkwaardigheid’ als waarde in de samenleving onderschrijft en je vindt dat daarnaar ook in de zorg gestreefd moet worden.

  Wat betekent ‘je engageren’?

  Je kan je op verschillende manieren engageren:

  • Je kan de vzw op een eenvoudige manier steunen door er lid van te worden. Dat kost 25 euro per jaar. Een lidmaatschap aangegaan na 1 september van een lopend jaar geldt tot 31 december van het daaropvolgende jaar. Door een lidmaatschap creëer je werkingsmiddelen voor de vzw. Een patiëntenvereniging wordt beschouwd als een lid.
  • Je kan als organisatie corporate lid worden. Dat kost 125 euro per jaar. Voorbeelden zijn een ziekenhuis, woonzorgcentrum en farmaceutisch bedrijf.
  • Je kan een gift doen aan de VZW. 
  • Je kan een werkend lid worden en meehelpen bij de organisatie van evenementen en andere activiteiten van de vzw. Werkende leden hoeven geen lidmaatschapsbijdrage te betalen.
  • Je kan een activiteit organiseren waarvan de opbrengst naar de vzw gaat.
  • Je kan een activiteit organiseren waarop een oprichtend lid van de vzw de inzichten rond patient empowerment kan presenteren.
  • Je kan publicaties van de vzw aankopen en verspreiden.

  Door je te engageren kan je bijdragen tot het creëren van een gelijkwaardige relatie tussen patiënt en zorgverlener, voor jezelf en voor andere patiënten.

  Toekomstige evenementen

  1. Webinar voor LOK Plastische Heelkunde

   5 mei @ 6:00 pm - 8:00 pm
  2. Live – voor CVS-Contactgroep

   6 mei @ 2:00 pm - 4:00 pm
  3. Live – voor CVS-Contactgroep

   22 mei @ 2:00 pm - 5:00 pm