Engageer je!

Vier manieren om je te engageren

1. Dialogeer mee

2. Word lid

3. Word vrijwilliger

4. Steun financieel!

1. Dialogeer mee & Stimuleer de dialoog

 • Volg de vzw Patient Empowerment op LinkedIn, Twitter, Facebook en Instagram en like & deel de blogs en andere berichten.
 • Schrijf je in op de nieuwsbrief.
 • Organiseer een sensibiliserende uiteenzetting, gedachtenwisseling, … over/rond patient Empowerment voor zorgverstrekkers en/of zorgvragers.
 • Zet een workshop op het getouw om samen met zorgverstrekkers en/of zorgvragers de principes van Patient Empowerment op maat concreet te maken.
 • Schrijf een blog over Patiëntenparticipatie & Patient Empowerment in je zorgorganisatie.
 • Laat weten welke activiteiten je ontwikkelt waarbij je patiënten laat participeren. De vzw Patient Empowerment wil meer communiceren over goede voorbeelden.
 • Informeer ons over wat je doet om de patiëntenbeleving te verbeteren. Daar communiceert de vzw graag over.
 • Realiseer een filmpje of podcast rond patiëntenparticipatie & Patient Empowerment. De vzw denkt graag mee.
 • Organiseer een focusgroep over hoe empowerd zorgvragers zich voelen in jouw zorgorganisatie of in een specifieke afdeling of dienst. De vzw staat ter beschikking voor de voorbereiding, moderatie en rapportering.
 • Neem deel aan de Patient Empowerment-Monitor
 • Weet dat je ook de vzw Patient Empowerment kan inschakelen voor algemeen communicatie-advies, zoals voor de organisatie van een interne of externe campagne, interne of externe communicatie in het algemeen, crisiscommunicatie-advies, mediarelaties, mediatraining, …

En je kan natuurlijk lid worden van de vzw Patient Empowerment, waardoor je onze stem luider laat klinken.

2. Word lid! Waarom?

 • Je bent al patiënt of cliënt geweest en je hebt aan den lijve ondervonden dat er nog onvoldoende sprake is van gelijkwaardigheid in de relatie zorgvrager-zorgverstrekker.
 • Je bent nog geen patiënt of cliënt geweest maar je beseft dat de kans groot is dat je dat ooit wordt. Als het zover is, wil je als een gelijkwaardige mens behandeld worden.
 • Je bent een zorgverstrekker en je bent ervan overtuigd dat een gelijkwaardige relatie het beste is voor zowel de zorgvrager als de zorgverstrekker.
 • Je bent actief in de zorg en gelijkwaardigheid vind je er een belangrijk principe.
 • Je bent een mens die ‘gelijkwaardigheid’ als waarde in de samenleving onderschrijft en je vindt dat daarnaar ook in de zorg gestreefd moet worden.

De voordelen van lid zijn

 • Het lidmaatschap laat zien dat je als burger, zorgvrager of zorgverstrekker, als representatieve organisatie van zorgvragers of zorgverstrekkers of als zorgorganisatie de principes van Patient Empowerment onderschrijft. Je vindt dus gelijkwaardige relatie zorgvrager-zorgverstrekker belangrijk vindt. Je vindt het essentieel dat naar de stem van de patiënt geluisterd wordt. Door je lidmaatschap geef je die visie een stem. Hoe meer leden de vzw telt, hoe luider die stem klinkt.
 • Als de vzw een evenement organiseert, kunnen leden gratis of aan voordelige voorwaarden deelnemen.
 • Het basisboek “Balanceren tussen macht en onmacht” (https://politeia.be/nl/publicaties/180723-balanceren+tussen+macht+en+onmacht) kan met een korting via de vzw worden besteld .
 • Het ‘Praktijkboek Patient Empowerment voor Zorgverstrekkers’ kan door leden van de vzw met een korting worden aangekocht. Meer info HIER.
 • Als de zorgorganisatie of patiëntenvereniging een tijdschrift heeft, is de vzw bereid daarvoor gratis een redactionele bijdrage te schrijven. Een artikel op een website of voor een folder of brochure kan uiteraard ook.
 • De vzw is ter beschikking om een spreekbeurt, webinar, workshop of les te geven over Patient Empowerment. Voor een patiëntenvereniging of zorgorganisatie kan dat aan een af te spreken lagere kostprijs.
 • De vzw Patient Empowerment heeft samen met partner BING Research de Patient Empowerment-Monitor ontwikkeld. Met deze bevraging van patiënten of cliënten krijgen ziekenhuizen en organisaties in de geestelijke gezondheidszorg, of afdelingen ervan, een indicatie van hun niveau van Patient Empowerment. Ziekenhuizen die lid zijn van de vzw, kunnen deelnemen aan een verminderde inschrijfprijs. Info HIER.
 • De blog van de vzw staat ter beschikking voor Patient Empowerment-gerelateerde onderwerpen van externe auteurs, ook van de leden.
 • De vzw organiseert en begeleidt (fysiek of digitaal) focusgroepen met zorgvragers en/of zorgverstrekkers. Leden genieten van een korting.
 • De vzw is ter beschikking om aan patiëntenverenigingen of zorgorganisaties advies te geven op het domein van communicatie (bijv. hoe organiseer je een campagne, persacties, omgaan met media, sociale media, een enquête doen, crisiscommunicatie). Voor leden gebeurt dat aan een verminderd tarief.
 • Op de website van de patiëntenvereniging of zorgorganisatie kan het lidmaatschap van de vzw worden vermeld met gebruik van ons logo. Desgewenst kan een link gecreëerd worden naar patientempowerment.be. Daarmee laat je weten dat je participatie van patiënten belangrijk vindt.
 • Je kan sleutelfiguren uit de patiëntenvereniging of zorgorganisatie (zoals het bestuur) abonneren op de nieuwsbrief van de vzw. Uiteraard houden we onze leden op de hoogte van ontwikkelingen in dat vakgebied.

Concreet

  • Lidmaatschap 2024 van een individu, patiëntenvereniging, huisartsenpraktijk, eerstelijnszone, vakvereniging: 25 euro per jaar.
  • Lidmaatschap 2024 van een zorgorganisatie (ziekenhuis, GGZ, WZC, …): 175 euro per jaar.
  • Lidmaatschappen aangegaan vanaf september gelden tot december van het daaropvolgende jaar.

 

3. Word vrijwilliger

Helpende handen zijn altijd welkom, ook voor kleine, eenvoudige zaken. Hulp bij administratie of organisatie, bij de publicatie van onze berichten op sociale media of het verder uitbouwen van onze website, om zorgorganisaties te contacteren, om sponsors te zoeken, … vele handen maken licht werk.

Ons principe is: vraag niet aan enkelen veel, maar aan velen weinig. Dus ook wie maar een beetje tijd heeft, is zeer welkom.

4. Steun financieel en ontvang een fiscaal attest

Er werd in de schoot van de Koning Boudewijnstichting een Fonds Vrienden van Patient Empowerment opgericht. Dat Fonds wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. De Belgische giften vanaf 40 € per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB).

Wil u een gift doen? Ga dan meteen naar de giftenpagina.

 

Door je te engageren, draag je bij tot het creëren van een gelijkwaardige relatie tussen zorgvrager en zorgverstrekker, voor jezelf en voor andere zorgvragers.