De voordelen van lid zijn

Waarom lid worden

 • Je bent al patiënt of cliënt geweest en je hebt aan den lijve ondervonden dat er nog onvoldoende sprake is van gelijkwaardigheid in de relatie zorgvrager-zorgverstrekker.
 • Je bent nog geen patiënt of cliënt geweest maar je beseft dat de kans groot is dat je dat ooit wordt. Als het zover is, wil je als een gelijkwaardige mens behandeld worden.
 • Je bent een zorgverlener en je bent ervan overtuigd dat een gelijkwaardige relatie het beste is voor zowel de zorgvrager als de zorgverstrekker.
 • Je bent actief in de zorg en gelijkwaardigheid vind je er een belangrijk principe.
 • Je bent een mens die ‘gelijkwaardigheid’ als waarde in de samenleving onderschrijft en je vindt dat daarnaar ook in de zorg gestreefd moet worden.

De voordelen van lid zijn

 • Het lidmaatschap laat zien dat je als burger, zorgvrager of zorgverstrekker, als representatieve organisatie van zorgvragers of zorgverstrekkers of als zorgorganisatie de principes van Patient Empowerment onderschrijft. Je vindt dus gelijkwaardige relatie zorgvrager-zorgverstrekker belangrijk vindt. Je vindt het essentieel dat naar de stem van de patiënt geluisterd wordt. Door je lidmaatschap geef je die visie een stem. Hoe meer leden de vzw telt, hoe luider die stem klinkt.
 • Als de zorgorganisatie of patiëntenvereniging een tijdschrift heeft, is de vzw bereid daarvoor gratis een redactionele bijdrage te schrijven. Een artikel op een website of voor een folder of brochure kan uiteraard ook.
 • De vzw is ter beschikking om een spreekbeurt, webinar of workshop te geven over Patient Empowerment. Voor een patiëntenvereniging of zorgorganisatie kan dat aan een af te spreken lagere kostprijs.
 • Eenmaal per jaar organiseert de vzw een symposium en leden kunnen met korting deelnemen.
 • De vzw Patient Empowerment heeft samen met partner BING Research de Patient Empowerment-Monitor ontwikkeld. Met deze bevraging van patiënten of cliënten krijgen ziekenhuizen en organisaties in de geestelijke gezondheidszorg, of afdelingen ervan, een indicatie van hun niveau van Patient Empowerment. Op dit ogenblik loopt daarvan een gratis piloot, vanaf november wordt hij definitief. Zorgorganisaties die lid zijn van de vzw, zullen dan kunnen deelnemen aan een verminderde inschrijfprijs.
 • De blog van de vzw staat ter beschikking voor Patient Empowerment-gerelateerde onderwerpen van externe auteurs, ook van de leden.
 • De vzw organiseert en begeleidt (fysiek of digitaal) focusgroepen met zorgvragers en/of zorgverstrekkers. Leden genieten van een korting van 10% op de onkost ervan.
 • De vzw is ter beschikking om aan patiëntenverenigingen of zorgorganisaties advies te geven op het domein van communicatie (bijv. persacties, omgaan met media, sociale media, een enquête doen, crisiscommunicatie). Voor leden gebeurt dat aan een verminderd tarief.
 • Op de website van de patiëntenvereniging of zorgorganisatie kan het lidmaatschap van de vzw worden vermeld met gebruik van ons logo. Desgewenst kan een link gecreëerd worden naar patientempowerment.be. Daarmee laat je weten dat je participatie van patiënten belangrijk vindt.
 • Het basisboek “Balanceren tussen macht en onmacht” (https://politeia.be/nl/publicaties/180723-balanceren+tussen+macht+en+onmacht) kan met een korting via de vzw worden besteld aan 15 euro (+ verzendingskosten).
 • Eind 2022 brengt de vzw Patient Empowerment een Praktijkboek voor zorgverstrekkers uit. Leden zullen het kunnen kopen aan een verminderd tarief.
 • Je kan sleutelfiguren uit de patiëntenvereniging of zorgorganisatie (zoals het bestuur) abonneren op de nieuwsbrief van de vzw. Uiteraard houden we onze leden op de hoogte van ontwikkelingen in dat vakgebied.

Concreet

  • Lidmaatschap van een individu, patiëntenvereniging, huisartsenpraktijk, eerstelijnszone, vakvereniging: 25 euro per jaar.
  • Lidmaatschap van een zorgorganisatie: 125 euro per jaar.
  • Lidmaatschappen aangegaan vanaf september gelden tot december van het daaropvolgende jaar.

Door lid te worden, draag je bij tot het creëren van een gelijkwaardige relatie tussen zorgvrager en zorgverstrekker, voor jezelf en voor andere zorgvragers.

Toekomstige evenementen

 1. Live – VLAS vorming: Stomazorg in bittere tijden!

  25 november @ 8:00 am - 5:00 pm
 2. Live – Similes Emergo & Dienst Samenleven Boom

  2 december @ 7:30 pm - 9:30 pm
 3. Patient Empowerment in 2040

  10 december @ 8:00 am - 5:00 pm