Disclaimer

Potaard9820info@Algemene clausule persoonlijke levenssfeer

Door zich toegang te verschaffen tot de website van de vzw Patient Empowerment (www.patientempowerment.be www.patientempowerment.info) verklaart de internetgebruiker dat hij kennis heeft genomen van de informatie hieronder en geeft hij / zij aan de VZW Patient Empowerment de toelating om de door hem meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald. 

De VZW Patient Empowerment eerbiedigt de privacy van de internetgebruikers overeenkomstig de geldende wetgeving. 

In principe kan u deze website gebruiken zonder uw persoonsgegevens mee te delen.


Verzameling en registratie van persoonsgegevens

U kan zich via deze website ook abonneren op de elektronische nieuwsbrief van de VZW Patient Empowerment . 

De persoonsgegevens van de internetgebruiker die via de website van de VZW Patient Empowerment (www.patientempowerment.be) worden verzameld, worden enkel door De VZW Patient Empowerment verwerkt voor het toezenden van informatie over de activiteiten van De VZW Patient Empowerment via deze elektronische nieuwsbrief. Deze gegevens mogen voor geen enkel ander doel worden gebruikt en ze mogen niet meegedeeld worden aan derden. De persoonsgegevens van de internetgebruiker worden door de VZW Patient Empowerment strikt vertrouwelijk verwerkt.

De enige gegevens die aan de gebruiker worden gevraagd om zich te kunnen abonneren op de elektronische nieuwsbrief van de VZW Patient Empowerment is een emailadres gekoppeld aan een globale beroepsactiviteit (arts, verpleegkundige, onderzoeker, paramedisch, lesgever, patiënt, journalist, algemeen geïnteresseerde, ander). De categorieën van personen die toegang hebben tot deze gegevens zijn de personeelsleden van de VZW Patient Empowerment . 

Overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, de Wet op de e-handel van 11/03/2003 en zijn Koninklijk Besluit van 4 april 2003, heeft de gebruiker te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten schrappen.

Bepaalde delen van de site zijn slechts toegankelijk op voorwaarde dat de gebruiker bepaalde persoonsgegevens meedeelt. De website bevat een link naar de patiënt portal waarvan het gebruik enkel toegankelijk is voor geregistreerde patiënten. De website bevat eveneens links waartoe enkel geregistreerde huisartsen toegang hebben.

Wie zich abonneert op de elektronische nieuwsbrief/blog van de VZW Patient Empowerment garandeert dat de meegedeelde gegevens correct zijn. Het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens, dan wel gegevens die toebehoren aan derden die u daartoe geen toestemming hebben gegeven, kan ertoe leiden dat de gebruiker uit het abonnementenbestand van de elektronische nieuwsbrief wordt geschrapt. 

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is De VZW Patient Empowerment gevestigd te 9820 Merelbeke, Potaardeberg 58. 


Het beleid m.b.t. cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door de website naar uw browser worden gestuurd, zodat uw browser wordt herkend. Er zijn verschillende cookies met diverse doeleinden: technische cookies (voor taalinstellingen bijvoorbeeld), sessie-cookies (tijdelijke cookies) en tracking-cookies (cookies die het gedrag van de bezoeker op de website volgen en bijhouden, om zo een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).

Cookies worden op de harde schijf van de computer van de bezoeker weggeschreven. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die wordt bezocht of door partners waarmee de website samenwerkt. Cookies lezen enkel de informatie die door de cookies zelf wordt geplaatst. De cookies hebben geen toegang tot andere informatie

Een cookie bevat meestal de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies helpen om de website beter af te stemmen op de wensen en de voorkeuren van de bezoekers. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website te personaliseren.

Gebruik van cookies op de website van de VZW Patient Empowerment

De VZW Patient Empowerment-website maakt gebruik van verschillende soorten cookies:

  • Onmisbare cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website. Enkele voorbeelden: navigatie op de website, invulformulieren, …

  • Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van de website vergemakkelijken en ervoor zorgen dat de gebruiker een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Enkele voorbeelden: taalkeuze, presentatievoorkeuren, …

  • Performantie cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IPadres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers van Google. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Via deze cookies wordt via Google Analytics ook door de VZW Patient Empowerment informatie verzameld over de manier waarop bezoekers de website gebruiken. Via de informatie die zo verzameld wordt, kunnen statistische analyses gemaakt worden. Deze analyses geven inzicht in hoe vaak webpagina’s bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, … Zo kan de VZW Patient Empowerment de structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken en verbeteren.

Hoe kan u cookies verwijderen?

Hoe u dat kan doen verschilt van browser tot browser. De site van de Nederlandse consumentenbond legt uit hoe u dat per browser kan doen voor de meest populaire browsers (Chrome, Firefox, Edge (Windows 10) en Safari (MacOS)) en ook hoe u het aanpakt op smartphone en tablet.

Tip

Om snel en gemakkelijk in elke browser op een PC cookies te kunnen verwijderen is er een toetsenbord combinatie die altijd werkt: toetsenbord combinatie CTRL + SHIFT + DEL.

Vragen?

Voor vragen over het cookiebeleid kan u terecht bij de VZW Patient Empowerment via info@patientempowerment.be en de VZW Patient Empowerment, 9820 Merelbeke, Potaardeberg 58.


Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de VZW Patient Empowerment of rechthoudende derden.


Beperking van aansprakelijkheid 

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

De VZW Patient Empowerment levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal de VZW Patient Empowerment de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site of de elektronische nieuwsbrief ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De VZW Patient Empowerment kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site of de informatie in de elektronische nieuwsbrief.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De VZW Patient Empowerment geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website, de elektronische nieuwsbrief of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website of de elektronische nieuwsbrief. Het gebruik van Internet Explorer raden we af. Maakt u nog gebruik van deze browser, dan raden we u aan om andere browsers te proberen en over te stappen.

De VZW Patient Empowerment kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site, elektronische nieuwsbrief of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. 

De website en de elektronische nieuwsbrief kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar indirect naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. De VZW Patient Empowerment verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.