Advies en coaching m.b.t. patient empowerment en patiëntenparticipatie

Patient Empowerment

  • We spreken op een variëteit aan platformen over Patient Empowerment, digitaal en fysiek. Dat kan in verschillende vormen, indien gewenst mét een patiëntengetuigenis, van één minuut tot oneindig ;-).
  • We schrijven redactionele bijdragen voor digitale publicaties of websites van verschillende lengte.
  • We organiseren focusgroepen met patiënten én zorgverleners, zowel digitaal als fysiek. De vzw bereidt de discussieleidraad en het ‘informed consent’ voor, faciliteert de focusgroep als hij digitaal is (indien fysiek doet de organisatie dit) en schrijft een rapport. Dit alles gebeurt (uiteraard) in overleg met de zorgorganisatie of patiëntenvereniging.
  • We geven lessen en die kunnen zowel het concept in het algemeen behandelen, als de concrete aspecten ervan. De lessen kunnen zowel afgestemd worden op zorgverleners als op patiënten.
  • We geven advies over hoe je patient empowerment concretiseert binnen je organisatie.

Patiëntenparticipatie

  • We geven advies over hoe je de patiëntenparticipatie kan organisatie binnen de zorgorganisatie.
  • We geven advies & coachen bij het organiseren en uitwerken van zeer concrete participatieve initiatieven, zoals de patiëntenraad of andere methodes.

Interne sensibilisering

  • Wij adviseren & coachen bij het opzetten van interne campagnes die kunnen bijdragen tot een participatieve attitude.

 Heb je een andere vraag? Een ander idee? Een suggestie? Mail ons.