Links

Vlaams Patiëntenplatform, de organisatie die patiëntenvereniging groepeert en ondersteunt

EACH: International Association for Communication in Healthcare: de internationale organisatie voor gezondheidscommunicatie. Ze wordt ondersteund door Elsevier met de uitgifte van Patient Education and Counseling (PEC) Journal dat wetenschappelijke artikels over gezondheidscommunicatie publiceert. PEC is ook het tijdschrift van de American Academy on Communication in Healthcare (AACH).

Patient Empowerment – Nederland: Over ehealth, zelfregie & innovaties in de zorg

De Patient Empowerment Foundation:  Patient Empowerment internationaal

De site en de nieuwsbrief van Gezondheidenwetenschap.be informeren op voorbeeldig toegankelijke manier over gezondheidsonderwerpen en spelen vaak in op de actualiteit.

Een Nederlandse organisatie voor ervaringsdeskundigen in de zorg

Het trefpunt Zelfhulp ondersteunt een zelfhulpgroep en verspreidt informatie over zelfhulp. Daarnaast stimuleert het onderzoek over lotgenotencontact en werkt het samen met organisaties en overheden om zelfhulp te promoten.

Links naar patiëntenverenigingen

Persephone, vereniging van vrouwen met een handicap of een chronische invaliderende ziekte