De 6 grote voordelen van Patient Empowerment

  1. Afhankelijk worden door ziekte kan nog zieker maken en weerstand (zoals agressie) aanwakkeren. Het afhankelijkheidsgevoel verkleinen is in het belang van de gezondheid van de patiënt en van de relatie patiënt-zorgverlener. Patient empowerment is gerelateerd aan de bejegening van de patiënt en dus aan de kwaliteit van de relatie patiënt-zorgverlener.

  2. Patient empowerment laat toe via communicatie inzicht te krijgen in het niveau van betrokkenheid dat de patiënt wenst.

  3. Patient empowerment is een voorwaarde tot zelfmanagement of zelfbehandeling door de patiënt waarbij deze een actieve rol opneemt in zijn gezondheidsproces. De patiënt heeft de regie. Dat is voor een chronische patiënt nog belangrijker dan voor een andere.

  4. Patient empowerment kan leiden tot hogere therapietrouw. Dat wordt nog relevanter naar mate er meer ziektes chronisch zijn en meer mensen meerdere ziektes hebben (en dat is het geval).

  5. Dat een patiënt mede verantwoordelijkheid draagt voor zijn gezondheid – een essentieel aspect van patient empowerment – is essentieel voor de preventie van ziekte.

  6. Betrokkenheid van de patiënt betekent ook delen in de verantwoordelijkheid. Als een patiënt louter moet ondergaan, zoekt hij uiteraard meteen een schuldige als iets niet loopt zoals het zou moeten. Hij zit er dan zelf immers voor niets tussen. Patient empowerment kan dus leiden tot minder conflicten tussen patiënten en zorgverleners.