Onze vrijwilligers

Naast onze partners, kan de vzw Patient Empowerment ook rekenen op vrijwilligers. De vzw hanteert het motto “We vragen eerder aan meerdere mensen weinig, dan aan weinig mensen veel”. Elke vrijwilliger heeft daarom een specifieke en welafgelijnde opdracht en daar beperkt het vrijwilligerschap zich toe. Daardoor kunnen zij hun inzet voor de vzw goed blijven combineren met hun andere bezigheden. Maar wie er zich helemaal in wil gooien, is natuurlijk ook welkom. Er is immers heel wat te doen. Laat het vooral weten als je ook geïnteresseerd zou zijn.

We zijn onze vrijwilligers oprecht erkentelijk voor hun hulp.

“Ik droom van een maatschappij waar zorgvragers en zorgverstrekkers (= apotheker, zorgkundige, verpleegkundige, arts, specialist, e.a.) op dezelfde golflengte zitten. Ik heb veel begrip voor de situatie van beide groepen. Het zou mooi zijn hen dichter bij elkaar te kunnen brengen in wederzijds begrip en respect. Het is voor een zorgvrager zeer belangrijk om zich gehoord te weten. In mijn omgeving hoor ik doorlopend situaties omschrijven die mij duidelijk maken hoeveel nood er is aan patient empowerment. Met veel enthousiasme ondersteun ik het secretariaat van de vzw Patient Empowerment. Ik ben master vertaler (Nederlands, Frans, Engels) en heb veel ervaring met het werken voor de meest diversie zelfstandigen, KMO’s en verenigingen. Ook een vzw moet professioneel gerund worden en daar draag ik graag toe bij.”

Nathalie Minner

“In december 2010 kreeg ik de diagnose Multiple Sclerose. Ik heb geleerd uit de moeilijke momenten en geniet van de goede en mooie momenten. Ik heb vaak contact met zorgverstrekkers en heb ervaren dat juiste informatie krijgen belangrijk is: tijd nemen, luisteren naar elkaar, open en eerlijke communicatie zorgen voor vertrouwen. Lotgenoten leren hoe je tot een goed gesprek kan komen met een zorgverstrekker, geeft me veel voldoening. Ik blog over thema’s zoals gezonde leefstijl, het belang van bewegen, mentale gezondheid en creatieve workshops. De vzw Patient Empowerment sluit mooi aan bij mijn doelstellingen. Ik vind het fijn om mij als vrijwilliger in te zetten en neem contact op met patiëntenverenigingen om hen te motiveren lid te worden. Ik hoop dat we nog veel nieuwe leden mogen verwelkomen. Want samen staan we sterker en bereiken we meer!”

Els Ockers

Mijn man zag mij al in een rolstoel zitten, en eerlijk gezegd, ik ook.

Els Ockers

 Lynn De Pelsmaeker heeft reeds 20 jaar patiëntenervaring en kent als geen ander het belang van patient empowerment. Als patiëntenvertegenwoordiger in de GGZ en somatische sector enerzijds en bestuurslid van het Vlaams Patiëntenplatform anderzijds, sensibiliseert ze de zorgsector om open te staan voor geëmpowerde zorgvragers en hen de nodige tools te bieden om zelf aan het stuur van hun zorg te zitten. Regelmatig schetst ze als gastspreker of -schrijver wat er leeft bij zorgvragers. Thema’s die haar nauw aan het hart liggen zijn onder meer zingeving in de zorg, patiëntenrechten & empowerment, hiaten en drempels in het zorglandschap signaleren, doelgerichte zorg, euthanasie in een niet-terminale context en het belang van patiëntenparticipatie en ervaringskennis binnen zorgorganisaties. Lynn zet zich als vrijwilliger in voor de vzw Patient Empowerment.

Lynn de Pelsmaeker