Onze vrijwilligers

Naast onze partners, kan de vzw Patient Empowerment ook rekenen op vrijwilligers. De vzw hanteert het motto “We vragen eerder aan meerdere mensen weinig, dan aan weinig mensen veel”. Elke vrijwilliger heeft daarom een specifieke en welafgelijnde opdracht en daar beperkt het vrijwilligerschap zich toe. Daardoor kunnen zij hun inzet voor de vzw goed blijven combineren met hun andere bezigheden. Maar wie er zich helemaal in wil gooien, is natuurlijk ook welkom. Er is immers heel wat te doen. Laat het vooral weten als je ook geïnteresseerd zou zijn.

We zijn onze vrijwilligers oprecht erkentelijk voor hun hulp.

“In december 2010 kreeg ik de diagnose Multiple Sclerose. Ik heb geleerd uit de moeilijke momenten en geniet van de goede en mooie momenten. Ik heb vaak contact met zorgverstrekkers en heb ervaren dat juiste informatie krijgen belangrijk is: tijd nemen, luisteren naar elkaar, open en eerlijke communicatie zorgen voor vertrouwen. Lotgenoten leren hoe je tot een goed gesprek kan komen met een zorgverstrekker, geeft me veel voldoening. Ik blog over thema’s zoals gezonde leefstijl, het belang van bewegen, mentale gezondheid en creatieve workshops. De vzw Patient Empowerment sluit mooi aan bij mijn doelstellingen. Ik vind het fijn om mij als vrijwilliger in te zetten en neem contact op met patiëntenverenigingen om hen te motiveren lid te worden. Ik hoop dat we nog veel nieuwe leden mogen verwelkomen. Want samen staan we sterker en bereiken we meer!”

Els Ockers

Mijn man zag mij al in een rolstoel zitten, en eerlijk gezegd, ik ook.

Els Ockers

“Vanuit mijn bijzondere interesse in het menselijke lichaam en het zelf ondervinden van het positieve effect van sporten op het lichaam, startte ik in 2017 mijn opleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie aan de VUB. In de masterjaren ontdekte ik een bijzondere interesse bij mezelf voor het ouder worden en het ouder zijn. Niet toevallig werd ik in die periode als jonge twintiger gediagnosticeerd met een reumatische aandoening en werd ik ook diezelfde periode lid van de vzw Patient Empowerment.

Er is een deel van onze populatie dat nog te weinig gehoord en geëempowerd wordt en waarvan we allemaal, als het leven het toelaat, deel van zullen uitmaken. Ik ben gefascineerd door het gezond ouder worden als niet-lineair multifactiorieel proces waarin iedereen een zekere bijdrage kan leveren voor zichzelf en voor de medemens. Ik ben blij om naast de vzw Patient Empowerment verbonden te zijn aan de Vrije Universiteit Brussel en het Vlaams Instituut Gezond Leven om mij te kunnen onderdompelen in de interessante combinatie van onderzoek, praktijk en beleid.”

Karen Feyen

 

“Mijn beroep bestond eruit bedrijven en organisaties op basis van onderzoek bij hun doelgroepen te helpen in de ontwikkeling van hun visie, missie en strategie, en zo de te nemen beslissingen gefundeerd te onderbouwen. Intussen ben ik de “opi” van 7 prachtige kleinkinderen waarbij in de verschillende gezinnen zich af en toe wel eens een medische situatie voordoet. Dan ervaar je hoe belangrijk de volledige, juiste en op maat gebrachte informatie en begeleiding van patiënten is. Voor Patient Empowerment vzw begeleid en voer ik de nodige onderzoeken uit om zo een stevige basis van inzichten te verzamelen die de vzw helpen om haar werking en de te stellen prioriteiten te onderbouwen.”

Rolf Verlinden

 Lynn De Pelsmaeker heeft reeds 20 jaar patiëntenervaring en kent als geen ander het belang van patient empowerment. Als patiëntenvertegenwoordiger in de GGZ en somatische sector enerzijds en bestuurslid van het Vlaams Patiëntenplatform anderzijds, sensibiliseert ze de zorgsector om open te staan voor geëmpowerde zorgvragers en hen de nodige tools te bieden om zelf aan het stuur van hun zorg te zitten. Regelmatig schetst ze als gastspreker of -schrijver wat er leeft bij zorgvragers. Thema’s die haar nauw aan het hart liggen zijn onder meer zingeving in de zorg, patiëntenrechten & empowerment, hiaten en drempels in het zorglandschap signaleren, doelgerichte zorg, euthanasie in een niet-terminale context en het belang van patiëntenparticipatie en ervaringskennis binnen zorgorganisaties. Lynn zet zich als vrijwilliger in voor de vzw Patient Empowerment.

Lynn de Pelsmaeker