Raad van bestuur

De Raad van Bestuur van de vzw Patient Empowerment bestaat vandaag uit 6 personen: Gertjie Brijssinck, Edgard Eeckman (voorzitter), Sebastiaan Engelborghs (secretaris), Ilke Montag, Marc Segers en Lode Verreyen. Door de combinatie van deze zes zijn de sleutelervaringen en -expertises m.b.t. Patient Empowerment vertegenwoordigd binnen de vzw.

Gertjie Brijssinck heeft een intense ervaring met borstkanker. Ze beschouwt zich als een gewone vrouw, echtgenote, moeder, grootmoe, dochter, vriendin, actrice. Zij heeft aan den lijve ondervonden wat patiënt worden met een mens kan doen. De controle over je lijf en leven kwijtraken is echt niet fijn, maar Gertjie heeft ervaren dat het helpt om als patiënt af en toe eens aan het stuur van de auto te mogen zitten terwijl de arts/zorgverlener als passagier mee-rijdt. Zij brengt haar verhaal in congressen en symposia, zodat er nooit vergeten wordt waar het eigenlijk allemaal om draait in de gezondheidszorg: “de mens”.

 

Edgard Eeckman is communicatiemanager van het UZ Brussel. Hij studeerde communicatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel en is doctor in de media- en communicatiestudies. Hij doctoreerde over de machtsbalans in de relatie tussen patiënt en (huis)arts. Hij is gastprofessor over Patient Empowerment aan de Erasmushogeschool Brussel en als wetenschapper aangesloten bij de VUB-onderzoeksgroep CEMESO, over Cultuur, Emancipatie, Media en Samenleving. Hij is lid van het strategisch subcomité pEACH van EACH, de ‘International Association for Communication in Healthcare’. Hij distilleerde uit zijn doctoraatsthesis het toegankelijke boek over Patient Empowerment ‘Balanceren tussen macht en onmacht. Patient Empowerment als grondslag voor gelijkwaardigheid in de relatie patiënt-arts’ (Politeia, 2019). Eerder publiceerde hij samen met prof. Marc Noppen, CEO UZ Brussel, de satire op de Belgische gezondheidszorg ‘De goden lossen het op. Op weg naar een nieuwe gezondheidszorg’ (ASP/VUB Press, 2016) en met Petra Van San ‘Communicatie troef. Doeltreffend communiceren in en door zorgorganisaties’ (LannooCampus, 2015). Edgard is ook actief in theater, film en songwriting. Zijn persoonlijke website www.edgardeeckman.be

Sebastiaan Engelborghs studeerde met grootste onderscheiding af als arts (VUB, 1995) en behaalde een doctoraat in medische wetenschappen (UAntwerpen, 2004). Hij is als gewoon hoogleraar verbonden aan de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de VUB en is tevens deeltijds hoogleraar aan het departement Biomedische Wetenschappen van UAntwerpen. Op 1 mei 2019 werd hij diensthoofd neurologie in het UZ Brussel. Als neuroloog en neurologisch revalidatie-arts is hij gespecialiseerd in neurodegeneratieve hersenziekten die tot dementie leiden. Dagelijks wordt hij geconfronteerd met wat het voor een mens en diens omgeving betekent om afhankelijk te worden.

Ilke Montag studeerde in 2001 af als arts en specialiseerde zich verder tot arts in de nucleaire geneeskunde. Na 6 jaar klinische praktijk koos ze heel bewust om, na het volgen van de nodige opleidingen, door te schuiven richting ziekenhuismanagement: eerst als adjunct medisch directeur en later als medisch directeur, eerst in het Imeldaziekenhuis in Bonheiden en nu in het Jan Yperman Ziekenhuis te Ieper. Ilke is ook lid van meerdere raden van bestuur. In elk van haar functies tracht ze maximaal te denken vanuit het patiënten perspectief. Een perspectief dat kan veranderen: tijdens eenzelfde verblijf kan de patiënt de rol opnemen van piloot, copiloot maar ook van passagier. Het is onze taak, maar ook een kunst om met deze verschillende rollen om te gaan. Buiten het werk kiest Ilke graag voor een stevige, langere wandeling of voor een weekendje filosofie. In juni 2020 verscheen haar eerste fictieboek ‘Heiligen en hooligans’, een boek waarin tal van ethische en filosofische vraagstukken rond het levenseinde worden aangekaart.

Marc Segers behaalde het diploma van verpleegkundige (nu bachelor) in 1978, behaalde daarnaast ook een pedagogisch diploma en een managementopleiding. In zijn loopbaan van meer dan 40 jaar werkte hij als verpleegkundige, hoofdverpleegkundige, zorgmanager en verpleegkundig directeur. Daarnaast is hij reeds meer dan 20 jaar verbonden aan de Erasmushogeschool departement gezondheidszorg waar hij verantwoordelijk was voor en les gaf in de banaba zorgmanagement, basisopleiding verpleegkunde en de banaba pediatrie en neonatologie. Sinds eind 2009 werkt hij als zelfstandig consultant in de gezondheidszorg waar hij zijn focus legt op optimalisatie van zorgprocessen, teamefficiëntie, interim-management, coaching en training en opleiding. In zijn aanpak staat het belang van de patiënt/cliënt steeds voorop.

Lode Verreyen is kinesitherapeut van opleiding. Hij is eigenaar en inspirator van een interdisciplinaire praktijk, Praktijk Groenenborg te Wilrijk. Hij begeleidt het Antwerp Symphony Orchestra, Troubleyn-Jan Fabre, Eastman-Sidi Larbi Cherkaoui en diverse andere theatergezelschappen. Hij was 10 jaar lesgever Communicatie in de Gezondheidszorg aan geneeskunde, tandheelkunde en revaki (revalidatiewetenschappen en kinesitherapie) aan de Vakgroep Huisartsgeneeskunde UGent. Daarnaast is hij bestuurslid in het Executive Committee en Chair van het Advisory Committee van EACH, International Association for Communication in Healthcare en bestuurslid van Pro-Q-Kine, het accreditatieorgaan van Belgische kinesitherapeuten.