Raad van bestuur

De raad van bestuur van de vzw Patient Empowerment bestaat uit vier personen. Naast de oprichters Inge Vandelannoote en Edgard Eeckman bestaat ze ook uit:

  • Liesbeth Moortgat
  • Sebastiaan Engelborghs

Door de combinatie van deze vier personen zijn de sleutelexpertises m.b.t. Patient Empowerment vertegenwoordigd binnen de vzw: de patiënt (Inge), de arts (Sebastiaan), de verpleegkundige (Liesbeth) en de communicator (Edgard).

 

Liesbeth studeerde in 1995 af als bachelor in de verpleegkunde. In haar meer dan 20-jarige loopbaan maakte ze kennis met diverse facetten van het verpleegkundig werkveld. Zo was ze jaren oncologisch verpleegkundige, waarna ze een tussenstap maakte naar het verpleegkundig onderwijs om daarna terug te keren naar de klinische praktijk als verpleegkundig consulent chronische darmziekten. Na het volgen van een opleiding mental coaching legde ze haar focus op patiëntenparticipatie en patient empowerment.  In 2017 werd ze verkozen als Nurse of the year en momenteel is ze werkzaam als projectcoördinator van het chronic care project De Koepel. Samen met vele partners uit eerste en tweede lijn werkt ze aan de uitbouw van geïntegreerde zorg en aan zorg en welzijn met de focus op de noden en levensdoelen van de individuele patiënt en zijn omgeving.

Sebastiaan studeerde met grootste onderscheiding af als arts (VUB, 1995) en behaalde een doctoraat in medische wetenschappen (UAntwerpen, 2004). Hij is als gewoon hoogleraar verbonden aan de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de VUB en is tevens deeltijds hoogleraar aan het departement Biomedische Wetenschappen van UAntwerpen. Op 1 mei 2019 werd hij diensthoofd neurologie in het UZ Brussel. Als neuroloog en neurologisch revalidatie-arts is hij gespecialiseerd in neurodegeneratieve hersenziekten die tot dementie leiden. Dagelijks wordt hij geconfronteerd met wat het voor een mens en diens omgeving betekent om afhankelijk te worden.