Raad van bestuur

De Raad van Bestuur van de vzw Patient Empowerment bestaat vandaag uit 6 personen: Gertjie Brijssinck, Edgard Eeckman (voorzitter), Dirk Maes, Frank Notte, An Staels en Lode Verreyen (secretaris). Door de combinatie van deze zes zijn uiteenlopende invalshoeken en ervaringen m.b.t. Patient Empowerment vertegenwoordigd binnen de vzw.

Gertjie Brijssinck heeft een intense ervaring met borstkanker. Ze beschouwt zich als een gewone vrouw, echtgenote, moeder, grootmoe, dochter, vriendin, actrice. Zij heeft aan den lijve ondervonden wat patiënt worden met een mens kan doen. De controle over je lijf en leven kwijtraken is echt niet fijn, maar Gertjie heeft ervaren dat het helpt om als patiënt af en toe eens aan het stuur van de auto te mogen zitten terwijl de arts/zorgverlener als passagier mee-rijdt. Zij brengt haar verhaal in congressen en symposia, zodat er nooit vergeten wordt waar het eigenlijk allemaal om draait in de gezondheidszorg: “de mens”. 

“Ik heb aan den lijve ondervonden wat het betekent als je door een ernstig gezondheidsprobleem afhankelijk wordt van zorgverleners en van het zorgsysteem. Ik heb er veel positieve ervaring opgedaan én tegelijk ook gezien dat er nog veel voor verbetering vatbaar is, zeker als het gaat om het nauw betrekken van de patiënt. Via de VZW Patient Empowerment wil ik meehelpen om de stem van de patiënt luider te laten klinken en daardoor bijdragen tot een grotere rol van de patiënt in zijn of haar zorgproces maar ook in de organisatie van de zorg in het algemeen”. – Gertjie Brijssinck

De dokter vroeg mij: “Mevrouw, denkt u misschien dat ik die ingreep nog nooit gedaan heb?”

Gertjie Brijssinck

An Staels is directeur patiëntenzorg in het PC Ariadne te Lede en werkt voor de Organisatie Broeders van Liefde. Ze werkt al meer dan 25 jaar als hulpverlener binnen de geestelijke gezondheidszorg. Ze is auteur van het boek ‘Gewone mensen in een Bijzondere wereld’ waarin ze vertelt over haar ontmoetingen met mensen tijdens haar werkervaringen.

An vormt samen met haar echtgenoot Marc een muzikaal blues- en americanaduo, Mermaid Moonshine. In hun uitgebreide repertoire, schrijven en zingen ze regelmatig ook liedjes over psychiatrische kwetsbaarheid.

“Werken met mensen die leven met of vechten tegen een psychische kwetsbaarheid is vaak intensief. Je ontmoet hen op het meest breekbare moment in hun leven. Vaak hebben ze geen stem of vinden ze niet de juiste woorden meer om gehoord te worden. Als hulpverlener is het zo belangrijk om toch te blijven zoeken naar middelen om inspraak mogelijk te maken. Wanneer je samen wegen vindt, de cliënt weer stilaan in zijn/haar sterkte ziet staan of kunt zien dromen over de toekomst, dat zijn mooie momenten. VZW Patiënt Empowerment wil mensen die stem helpen geven en leert hulpverleners sensibiliseren rond participatief denken. Een mooi initiatief!”An Staels

Edgard Eeckman  is mede-oprichter en voorzitter van de vzw Patient Empowerment. Hij studeerde communicatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel en is doctor in de media- en communicatiestudies. Hij doctoreerde over de machtsbalans in de relatie tussen patiënt en (huis)arts. Hij is gastprofessor over Patient Empowerment aan onder meer de Erasmushogeschool Brussel. Hij is lid van het strategisch subcomité pEACH van EACH, de ‘International Association for Communication in Healthcare’. Hij publiceerde het boek ‘Balanceren tussen macht en onmacht. Patient Empowerment als grondslag voor gelijkwaardigheid in de relatie patiënt-arts’ (Politeia, 2019), samen met prof. Marc Noppen, CEO UZ Brussel, ‘De goden lossen het op. Op weg naar een nieuwe gezondheidszorg’ (ASP/VUB Press, 2016) en met Petra Van San ‘Communicatie troef. Doeltreffend communiceren in en door zorgorganisaties’ (LannooCampus, 2015). Tot augustus 2022 was hij  communicatiemanager van het UZ Brussel. Edgard is ook actief in theater, film en songwriting. Zijn persoonlijke website www.edgard.be

“Als persoon word ik bijzonder aangegrepen door de mens die ernstig ziek wordt en daardoor extra kwetsbaar is. Tegelijk sta ik in bewondering voor de gedreven inzet van artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners om voor de patiënt het best mogelijke te doen. Beiden hebben elkaar nodig. Daarom is samen-werking essentieel, in evenwaardigheid en en met respect voor elkaar. – Edgard Eeckman

Lode Verreyen is kinesitherapeut van opleiding. Hij is eigenaar en inspirator van een interdisciplinaire praktijk, Praktijk Groenenborg te Wilrijk. Hij begeleidt het Antwerp Symphony Orchestra, Troubleyn-Jan Fabre, Eastman-Sidi Larbi Cherkaoui en diverse andere theatergezelschappen. Hij was 10 jaar lesgever Communicatie in de Gezondheidszorg aan geneeskunde, tandheelkunde en revaki (revalidatiewetenschappen en kinesitherapie) aan de Vakgroep Huisartsgeneeskunde UGent. Daarnaast is hij bestuurslid in het Executive Committee en Chair van het Advisory Committee van EACH, International Association for Communication in Healthcare en bestuurslid van Pro-Q-Kine, het accreditatieorgaan van Belgische kinesitherapeuten.

“Mijn werk in de praktijk leert mij dat patiënten, meer dan de therapie op zich, vooral de manier waarderen waarop ik met hen omga, naar hen luister, en hen mee laat beslissen in heel het behandelproces. Ik durf zeggen dat de sterkte van onze interdisciplinaire praktijk ligt in het samen werken en beslissen met de patiënten. Het besef dat patiënten zoveel expertise te bieden hebben over hun therapie, maakt dat ik Patient Empowerment als fundament zie voor de organisatie van onze toekomstige gezondheidszorg”. – Lode Verreyen

Frank Notte is ‘Wealth Manager’ bij BNP Paribas Fortis en heeft diabetes type 1 sinds 2011 en Rheumatoïde Arthritis sinds 2018. Hij is gecertificeerd patiëntenexpert bij de Diabetes Liga.

“Als ervaringsdeskundige in een aantal auto-immuunziekten, diabetes type 1 en Rheumatoïde Arthritis ben ik begaan met iedereen die lijdt aan een ziekte en die het moeilijk heeft om daar zelf mee om te gaan. Ik wil graag begrip en ondersteuning bieden, vanuit een persoonlijk perspectief, maar ook structureel naar alle belanghebbenden vanuit de VZW Patient Empowerment, waar ik met enthousiasme als bestuurder deze rol verder mag invullen.” – Frank Notte

Dirk Maes is uroloog en was tot voor kort algemeen directeur van AZ Sint-Lucas in Gent, voorheen was hij er medisch directeur. Vandaag is hij actief als sociaal bemiddelaar in de zorgsector. Als voorzitter van auditteams van Qualicor draagt hij zijn steentje bij aan het kwaliteitsbeleid in ziekenhuizen in Vlaanderen en Nederland.
Hij is gehuwd met een huisarts en fiere opa van acht kleinkinderen.

“Vroeg of laat ben ik zelf patiënt. Als medisch directeur heeft patiëntveiligheid en persoonsgerichte zorg steeds mijn bijzondere interesse weggedragen. Ik onderschrijf volledig de visie van de vzw Patiënt Empowerment en wil mijn steentje bijdragen om elkeen in de sector mee te overtuigen.” – Dirk Maes