Raad van bestuur

De Raad van Bestuur van de vzw Patient Empowerment bestaat vandaag uit 5 personen: Gertjie Brijssinck, Edgard Eeckman (voorzitter), Sebastiaan Engelborghs (secretaris), Marc Segers en Lode Verreyen. Door de combinatie van deze vijf zijn de sleutelervaringen en -expertises m.b.t. Patient Empowerment vertegenwoordigd binnen de vzw.

Gertjie Brijssinck heeft een intense ervaring met borstkanker. Ze beschouwt zich als een gewone vrouw, echtgenote, moeder, grootmoe, dochter, vriendin, actrice. Zij heeft aan den lijve ondervonden wat patiënt worden met een mens kan doen. De controle over je lijf en leven kwijtraken is echt niet fijn, maar Gertjie heeft ervaren dat het helpt om als patiënt af en toe eens aan het stuur van de auto te mogen zitten terwijl de arts/zorgverlener als passagier mee-rijdt. Zij brengt haar verhaal in congressen en symposia, zodat er nooit vergeten wordt waar het eigenlijk allemaal om draait in de gezondheidszorg: “de mens”. 

“Ik heb aan den lijve ondervonden wat het betekent als je door een ernstig gezondheidsprobleem afhankelijk wordt van zorgverleners en van het zorgsysteem. Ik heb er veel positieve ervaring opgedaan én tegelijk ook gezien dat er nog veel voor verbetering vatbaar is, zeker als het gaat om het nauw betrekken van de patiënt. Via de VZW Patient Empowerment wil ik meehelpen om de stem van de patiënt luider te laten klinken en daardoor bijdragen tot een grotere rol van de patiënt in zijn of haar zorgproces maar ook in de organisatie van de zorg in het algemeen”. – Gertjie Brijssinck

Edgard Eeckman is communicatiemanager van het UZ Brussel. Hij studeerde communicatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel en is doctor in de media- en communicatiestudies. Hij doctoreerde over de machtsbalans in de relatie tussen patiënt en (huis)arts. Hij is gastprofessor over Patient Empowerment aan de Erasmushogeschool Brussel en als wetenschapper aangesloten bij de VUB-onderzoeksgroep CEMESO, over Cultuur, Emancipatie, Media en Samenleving. Hij is lid van het strategisch subcomité pEACH van EACH, de ‘International Association for Communication in Healthcare’. Hij distilleerde uit zijn doctoraatsthesis het toegankelijke boek over Patient Empowerment ‘Balanceren tussen macht en onmacht. Patient Empowerment als grondslag voor gelijkwaardigheid in de relatie patiënt-arts’ (Politeia, 2019). Eerder publiceerde hij samen met prof. Marc Noppen, CEO UZ Brussel, de satire op de Belgische gezondheidszorg ‘De goden lossen het op. Op weg naar een nieuwe gezondheidszorg’ (ASP/VUB Press, 2016) en met Petra Van San ‘Communicatie troef. Doeltreffend communiceren in en door zorgorganisaties’ (LannooCampus, 2015). Edgard is ook actief in theater, film en songwriting. Zijn persoonlijke website www.edgardeeckman.be

“Als mens word ik bijzonder aangegrepen door de mens die ernstig ziek wordt en daardoor extra kwetsbaar is. Tegelijk sta ik in bewondering voor de gedreven inzet van artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners om voor de patiënt het best mogelijke te doen. Beiden hebben elkaar nodig. Daarom is samen-werking essentieel, in evenwaardigheid en en met respect voor elkaar. – Edgard Eeckman

Sebastiaan Engelborghs studeerde met grootste onderscheiding af als arts (VUB, 1995) en behaalde een doctoraat in medische wetenschappen (UAntwerpen, 2004). Hij is als gewoon hoogleraar verbonden aan de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de VUB en is tevens deeltijds hoogleraar aan het departement Biomedische Wetenschappen van UAntwerpen. Op 1 mei 2019 werd hij diensthoofd neurologie in het UZ Brussel. Als neuroloog en neurologisch revalidatie-arts is hij gespecialiseerd in neurodegeneratieve hersenziekten die tot dementie leiden. Dagelijks wordt hij geconfronteerd met wat het voor een mens en diens omgeving betekent om afhankelijk te worden.

“Met de komst van vier nieuwe bestuursleden, die elk een essentieel aspect van patiëntenzorg vertegenwoordigen, zetten we een belangrijke volgende stap in de professionalisering van de vzw. Dat is belangrijk want de ambities zijn groot”. – Sebastiaan Engelborghs

Marc Segers behaalde het diploma van verpleegkundige (nu bachelor) in 1978, behaalde daarnaast ook een pedagogisch diploma en een managementopleiding. In zijn loopbaan van meer dan 40 jaar werkte hij als verpleegkundige, hoofdverpleegkundige, zorgmanager en verpleegkundig directeur. Daarnaast is hij reeds meer dan 20 jaar verbonden aan de Erasmushogeschool departement gezondheidszorg waar hij verantwoordelijk was voor en les gaf in de banaba zorgmanagement, basisopleiding verpleegkunde en de banaba pediatrie en neonatologie. Sinds eind 2009 werkt hij als zelfstandig consultant in de gezondheidszorg waar hij zijn focus legt op optimalisatie van zorgprocessen, teamefficiëntie, interim-management, coaching en training en opleiding. In zijn aanpak staat het belang van de patiënt/cliënt steeds voorop.

“De patiënt/cliënt centraal’ is een slogan die ik als consultant met ruim 40 jaar verpleegkundige ervaring (zowel aan het bed als op managerial niveau) dagelijks zie en hoor in ziekenhuizen, WZC, …. Ik merk in de praktijk dat dit echter nog lang niet gerealiseerd is! Ik ervaar nog te vaak dat patiënten aan de zijlijn moeten blijven. Deze slogan ‘handen en voeten’ geven om het gevoel van ‘geleefd te worden’ dat patiënten soms ervaren, weg te werken zodat zij mee kunnen en mogen sturen, is wat mij aanspreekt in de VZW Patient Empowerment en dat mij motiveert om er deel van uit te maken”. – Marc Segers

Lode Verreyen is kinesitherapeut van opleiding. Hij is eigenaar en inspirator van een interdisciplinaire praktijk, Praktijk Groenenborg te Wilrijk. Hij begeleidt het Antwerp Symphony Orchestra, Troubleyn-Jan Fabre, Eastman-Sidi Larbi Cherkaoui en diverse andere theatergezelschappen. Hij was 10 jaar lesgever Communicatie in de Gezondheidszorg aan geneeskunde, tandheelkunde en revaki (revalidatiewetenschappen en kinesitherapie) aan de Vakgroep Huisartsgeneeskunde UGent. Daarnaast is hij bestuurslid in het Executive Committee en Chair van het Advisory Committee van EACH, International Association for Communication in Healthcare en bestuurslid van Pro-Q-Kine, het accreditatieorgaan van Belgische kinesitherapeuten.

“Mijn werk in de praktijk leert mij dat patiënten, meer dan de therapie op zich, vooral de manier waarderen waarop ik met hen omga, naar hen luister, en hen mee laat beslissen in heel het behandelproces. Ik durf zeggen dat de sterkte van onze interdisciplinaire praktijk ligt in het samen werken en beslissen met de patiënten. Het besef dat patiënten zoveel expertise te bieden hebben over hun therapie, maakt dat ik Patient Empowerment als fundament zie voor de organisatie van onze toekomstige gezondheidszorg”. – Lode Verreyen