Ambassadeurs

De Ambassadeurs van de vzw Patient Empowerment hebben zelf of door ervaring met naasten ervaren hoe essentieel Patient Empowerment is. Daarom staan ze achter het streven van de vzw Patient Empowerment naar een gelijkwaardige relatie zorgvrager-zorgverstrekker.

Geïnteresseerd om Ambassadeur te zijn of heb je contact met iemand die daarvoor in aanmerking komt? Laat het ons weten.

 

“Ziekte en ouderdom leiden er bij ons allen toe dat we op een gegeven moment, als we op ons kwetsbaarste zijn, onze autonomie deels in handen moeten leggen van zorgverstrekkers en zorginstellingen. Ik vind dat een heel griezelige gedachte. Zelf heb ik tot nog toe enkel heel positieve ervaringen gehad wat zorg betreft. Ik tracht me goed te informeren en heb geen schrik om vragen te stellen. Maar het lijkt mij heel belangrijk dat we steeds met deze problematiek bezig blijven, patient empowerment vzw lijkt mij hier een ideaal en nodig vehikel voor”.

 

Jan Matthys

 

“Autonoom kunnen leven en als je ziek wordt die autonomie behouden, vinden velen belangrijk, ook ik. Uiteindelijk doen de meeste mensen toch het liefst gewoon zonder veel hindernissen waar ze zin in hebben?  Zeer geregeld ervaar ik aan den lijve hoe ik gedwongen afhankelijk ben of word. Omdat de essentie van Patient Empowerment juist is om de zelfstandigheid van een mens als hij ziek is en dus het kwetsbaarst, te herstellen of behouden, heb ik aanvaard om Ambassadeur te zijn van de vzw Patient Empowerment. Ik spreek van ondervinding als ik zeg dat ze essentieel werk doen”.

William Boeva, stand-up comedian

 

Foto: Bart Meeus

Ik vind het belangrijk dat er communicatie is tussen dokter en patiënt zodat je altijd van alles op de hoogte bent en samen de weg kan afleggen naar je genezing.

William Bouva

 

 “Ik heb aan den lijve ervaren hoe plots geconfronteerd worden met een ernstig medisch probleem jouw leven en dat van je naasten overhoop kan halen. Ineens overvalt onzekerheid je en rijzen existentiële vragen. De invloed die zorgverleners kunnen hebben om jou en je omgeving te steunen, vertrouwen en moed te geven en te sterken, is zeer groot. Zelf werd ik niet enkel goed verzorgd, maar ik werd altijd duidelijk en eerlijk geïnformeerd en voelde mij zeer betrokken bij mijn zorgproces. Als je weet en begrijpt wat je overkomt en wat eraan gedaan wordt en waarom, voelt het niet alsof je het allemaal maar gewoon moet ondergaan. Dat gevoel van samenhorigheid heeft mij enorm geholpen om weerwerk te bieden aan de ziekte. Ik steun graag de vzw Patient Empowerment omdat die streeft naar een gelijkwaardige relatie patiënt-zorgverlener en omdat ik samen met mijn gezin heb ervaren hoe essentieel dat is”.

Stijn Coninx, filmregisseur

Ik vind het ontzettend belangrijk dat als je zorg nodig hebt, je zelf mee aan het stuur zit om te weten wat er met jou en eventueel je leven gaat gebeuren.

Stijn Coninx

 

 “‘Voortschrijdend inzicht’ klinkt ons het voorbije jaar stilaan vertrouwd in de oren. Vaak gaat het dan om inzicht gestoeld op wetenschappelijke vooruitgang. Maar in hoeverre is er ook ruimte om dit inzicht te versterken vanuit gesprekken met patiënten? Zelf mocht ook ik jaren geleden de helende waarde van een constructieve communicatie tussen mijn arts en mezelf als ervaringsdeskundige ervaren. In een context van veel onbekende factoren bleek het delen en matchen van kostbare informatie een krachtig instrument voor mijn genezingsproces. Dit gebeurt jammer genoeg nog steeds te weinig. Laat de vzw Patient Empowerment er daarom mee voor zorgen dat de patiënt niet louter het onderwerp van gesprek is maar vooral de gewaardeerde gesprekspartner.”

 

Riet Jeurissen, voormalig docente taaldidactiek/cultuureducatie
aan lerarenopleiding basisonderwijs

Ik wens iedere patiënt een arts, een zorgverstrekker zoals ik er een heb gehad.

Riet Jeurissen

Toen ik mijn verdikt te horen kreeg, wist ik even niet wat doen of hoe te gedragen. De kluts kwijt, afstand van je emoties en dan schakel je dus over op automatische piloot. Ik vroeg doodkalm een papiertje en een pen om de stroom aan medische informatie te noteren. Nog een flauw grapje over dat ik “geen pyjama bij had en zo wie zo nooit de eerste nacht in bed duik”, gooide ik er even tussen.
Je probeert te begrijpen hoe dat vieze beest in elkaar zit en wat je er kan tegen doen. Houston, what are my options? Mijn arts heeft me hierin fantastisch bijgestaan en hij liet ruimte om mijn persoonlijk voorkeuren en wensen op tafel te gooien. Zo kreeg ik een week ‘ontgiftingsverlof’ voorgeschoteld omdat de bijwerkingen van mijn behandeling te zwaar werden. Ja, als patiënt moet je verder met de gevolgen van je behandeling dus vond ik het meer dan normaal dat ik daar ook iets in te zeggen had.
Elke stap in je zorgproces zet je uiteindelijk samen met je arts en andere zorgverleners dus een gelijkwaardige relatie is een must. Daarom steun ik VZW Patiënt empowerment!

Goedele Liekens, psychologe en seksuologe, politica, auteur en tv-persoonlijkheid

Je moet mee kunnen beslissen over alles wat met je lichaam gebeurt.

Goedele Liekens

“Alhoewel de individuele bevragingen door de media dikwijls weinig relevant zijn en eerder als illustratie van het behandeld onderwerp opgevoerd worden, ben ik overtuigd dat patiënten in het debat moeten betrokken worden. De vzw Patiënt Empowerment biedt hier een uitstekend kanaal. De patiënt is een klant die respect en medeleven verdient zeker in precaire situaties. Zijn gedeelde ervaring kan en moet bijdragen tot een volwaardige, polyvalente en humane zorg. Deze inbreng kan per onderwerp, via een gestructureerde bevraging voor een representatieve groep, geconcretiseerd worden. Evenzeer kan een discussiegroep, begeleid door een deskundige en/of een filosoof in medische ethiek, de gesprekspartner voorbereiden met een onderbouwde visie, als voorbereiding van het debat. Het beheersen van de pandemie is niet alleen een medisch, technisch, logistiek en maatschappelijk probleem maar evenzeer een ethische uitdaging die verder reikt dan de patiëntenrechten. De doelstelling van Patiënt Empowerment beantwoordt volgens mij perfect aan deze betrachting.”

Henri Francou, gepensioneerd manager van de energiesector

 

“De stem van de patiënt moet in de zorg meer en beter naar waarde worden geschat. Natuurlijk moeten zorgverleners naar hun patiënt luisteren, de patiënt is nu eenmaal degene die de finaliteit van de zorg vertegenwoordigt. Maar dat mag niet beperkt blijven tot de persoonlijke zorg en de interpersoonlijke relatie patiënt-zorgverlener. Patiënten zijn ook ervaringsdeskundigen inzake de organisatie van de zorg, van de zorgorganisatie en van het zorgsysteem in het algemeen. Net als medewerkers in een bedrijf bezitten patiënten de kennis om verbeteringsprocessen te voeden. En net als werknemers in ondernemingen wordt die kennis binnen zorgorganisaties nog onderbenut. De zorg kent ook zonder corona doorlopend turbulente tijden en het zijn de zorgorganisaties waarvan de beleidsmakers de patiënten nauw betrekken bij hun zorgaanbod die zullen overleven. Ik ben graag Ambassadeur van de vzw Patient Empowerment omdat die ook dat betracht.”

Prof. Fons Van Dyck, communicatie expert, auteur van o.a. ‘De onsterfelijke onderneming’

 

“Wanneer je geconfronteerd wordt met een ernstig medisch probleem met verschillende behandelingsmogelijkheden, dan is het belangrijk dat je zelf ook je voorkeuren weergeeft. Wil je die hormoonbehandeling wel? Is die knieprothese echt de enige oplossing? In het ideale geval overloopt je arts met jou de voor- en nadelen van de diverse keuzemogelijkheden. Dat gebeurt nog te weinig. Zo ondervond ik zelf toen ik enkele jaren mijn heup brak bij het skiën. De diagnose werd aanvankelijk gemist en pas na drie weken gesteld. De arts wilde opereren en mijn heup pinnen, maar ik verkoos oefentherapie. Met pinnen in je heup kan je niet hardlopen, en marathons lopen is toevallig mijn passie. Bij de beslissing voor een bepaalde behandeling spelen niet alleen medische argumenten, maar moet er ruimte zijn om je persoonlijke voorkeuren weer te geven. Als patiënt heb je daar recht op, want jij moet verder met de consequenties van de behandeling. Patient Empowerment vzw zet zich in om patiënten de kans te geven meer controle te krijgen over hun zorgproces. Een visie die ik helemaal deel.”

Marleen Finoulst, arts en hoofdredacteur van www.gezondheidenwetenschap.be