Patient Empowerment uitgelegd op 2’48”

Wat betekent Patient Empowerment?

Patient empowerment = patiëntenparticipatie = wederzijds respect

  • Wat betekent Patient Empowerment? Het staat voor een proces waarbij een zorgvrager (patiënt, cliënt, bewoner, …) menswaardig wordt behandeld en zich daardoor een volwaardig mens blijft voelen. Het staat daardoor voor een ethische benadering.
  • De definitie van Patient Empowerment: een mens heeft controle of een gevoel van controle over het gezondheidsproces dat hij ondergaat. Het betekent dat de zorgverlener niet de controle monopoliseert, maar ze daarentegen bewust deelt met de zorgvrager die dat wenst. De zorgvrager die dit wil, maar niet kan, moet daartoe door de zorgverstrekker(s) en zorgorganisatie gesterkt worden.
  • Patient Empowerment staat voor het proces dat leidt tot een gelijkwaardige relatie zorgvrager-zorgverstrekker, in wederzijds respect.

Patient Empowerment telt 3 niveaus:

  • niveau 1: patiënt en zorgverlener wisselen informatie, kennis en ervaring uit
  • niveau 2: patiënt en zorgverlener beïnvloeden elkaar, ze wisselen argumenten uit
  • niveau 3: patiënt en zorgverlener beslissen samen. Daarnaast versterkt de zorgverlener zijn patiënt in de overtuiging dat die in staat is de behandeling goed toe te passen. Dat heet ‘zelfredzaamheid’.
Vergroot de figuur door erop te klikken
    • Patient Empowerment betekent dat patiënt en zorgverlener de verantwoordelijkheid delen in wederzijds respect voor elkaars ervaring, informatie en kennis. ‘Samen’ is een sleutelwoord. Welke behandeling het meest aangewezen is, komt voort uit de expertise van de arts. Of een behandeling voor een mens aanvaardbaar of haalbaar is, behoort tot het domein van waarden en zijn daardoor het domein van de zorgvrager.
    • Patient Empowerment legt dus ook verantwoordelijkheid bij de zorgvrager. Die moet de behandeling zo nauwgezet mogelijk toepassen, open en eerlijk communiceren met zijn/haar zorgverstrekker én zo gezond mogelijk zijn en blijven.