Wat doen wij voor u?

Sensibilisering

Patient Empowerment is een zaak van attitude. De vzw zet zich in om die attitude bij zowel patiënten als zorgverleners te sterken.

Concreet gedrag

Een attitude die is afgestemd op Patient Empowerment en patiëntenparticipatie vertaal zich in talrijke kleine maar vaak indicatieve gedragselementen.

Lees op de andere pagina’s op deze site welke concrete acties de vzw onderneemt om zorgorganisaties, patiëntenverenigingen, zorgverleners en patiënten te ondersteunen om zowel de attitude als het concrete gedrag in de hand te werken.