De vzw Patient Empowerment in 2022: de plannen

  De vzw Patient Empowerment heeft een zeer actief jaar achter de rug. En ook een dynamisch jaar in het voorzicht. Wat zijn we van plan? Corona stond de werking van de vzw vorig jaar niet in de weg. Ons druk bijgewoond digitaal zorgsymposium georganiseerd met...
Patient Empowerment bedreigt niemand!

Patient Empowerment bedreigt niemand!

Prof. Edgard Eeckman is voorzitter van de vzw Patient Empowerment. Hij is auteur van ‘Balanceren tussen macht en onmacht. Patient empowerment als grondslag voor gelijkwaardigheid in de relatie patiënt-arts’, co-auteur van de satire ‘De goden lossen het op. Op weg naar...

Sprookjes als leerstof

Wat is het verband tussen Hans en Grietje en een complexe medische uitdaging? Psycholoog Ronald Geelen koos voor storytelling om te verduidelijken wat hij in de zorg belangrijk vindt. In ‘Lessen van Aladdin, Hans en Grietje en vele anderen. Voor professionals in de...