Een vorming, opleiding, workshop, … ORGANISEREN

Een inhouse vorming, opleiding, workshop, … wordt georganiseerd op maat van de doelgroep. De opleidingen zijn bedoeld voor alle actoren die betrokken zijn in de zorg: directie, bestuur, artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, kinesitherapeuten, sociale dienst, ondersteunende diensten,…  Anker consult biedt de opleidingen zowel op organisatieniveau als op teamniveau aan.

In overleg met de aanvrager wordt de duurtijd vastgelegd. Dat kan kort en eenmalig drie uren duren, maar kan ook langer zijn (een dag) of op meerdere momenten. Dit is afhankelijk van de doelstellingen en de diepgang.

De vorming, opleiding, workshop, … is steeds afgestemd op de concrete toepassing van patient empowerment op de praktijk van de deelnemers. Ook de pedagogische aanpak is daarop gericht. Een grote variatie aan werkvormen en didactische vormen worden daartoe ingezet.

Voor de organisatie en het geven van de vormingen, opleidingen, workshops, … werkt de vzw Patient Empowerment samen met de trainers van Anker consult. Deze ervaren partner is al meer dan 20 jaar actief in ziekenhuizen, woonzorgcentra, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en thuiszorg. Voor de vormingen rond patient empowerment werden ze opgeleid door de vzw Patient Empowerment. Ze concretiseren niet enkel, ze enthousiasmeren ook.

De vzw Patient Empowerment blijft zelf de algemene sensibiliserende uiteenzettingen geven.

Onze opleidingspartner Anker consult

Anker is al meer dan 25 jaar een adviesbureau en opleidingspartner voor organisaties in de brede zorgsector. We vertrekken steeds vanuit de praktijk, de realiteit, het nu, maar zijn vooral toekomst- en doelgericht.

Ons krachtig en ervaren team zet mensen in beweging en tilt hen met veel passie en professionaliteit naar een hoger niveau. Het voordeel om een beroep te doen op Anker is enerzijds ons divers en complementair aanbod en anderzijds onze expertise, ervaring, motivatie, betrokkenheid en vooral veel goesting om samen aan de slag te gaan. Iedereen binnen Anker is zelf actief geweest als leidinggevende in de zorgsector. We dragen ‘respect’, ‘veiligheid’ en ‘vertrouwen’ hoog in het vaandel.

Anker is een partner bij organisatieontwikkelingen en trajecten die de focus leggen op toekomstgerichtheid van organisaties en drive bij medewerkers. Anker ondersteunt medewerkers, leidinggevenden en besturen om zich met veel professionaliteit én goesting dagelijks in te zetten voor mensen die afhankelijk van hen zijn.

Directeur Hilde Taillieu: “Vanuit Anker zijn we fier om partner te mogen zijn van Patiënt Empowerment. Het is fijn om in deze samenwerking met ons Anker-dna verder te mogen timmeren aan de weg van empowerment en eigenaarschap.”

De docenten van Anker consult m.b.t. patient empowerment

Tiny Baillieu – consulent/coach Anker consult
“Of het nu de cliënt of de medewerker is, voor mij staat de mens centraal. Het zal je dan ook niet verbazen dat ik vind dat patiënt empowerment, cliëntgerichte zorg, werkbaar werk, welzijn en welbevinden onze aandacht verdienen. Samen met zorgmedewerkers aan de slag gaan en steeds zoeken en werken aan een betere zorgrelatie waarbij geluisterd wordt naar wensen en voorkeuren van patiënt, bewoner en cliënt blijft me nog steeds elke dag uitdagen en boeien.”

Katia Demuytere – consulent/docent Anker consult
“Ik zie de wereld als een plek vol mogelijkheden en kansen, ook in de zorg. Waar zorgvragers en zorgmedewerkers elkaar ontmoeten zie ik het als mijn opdracht om een enthousiaste en ondersteunende factor te zijn zodat deze ontmoetingen zich steeds in een respectvolle sfeer kunnen ontplooien én waarbij zorgvragers de regie van hun zorg in handen kunnen houden. Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om dit samen met andere zorgverleners mee te bewaken.”

Isabel De Roose – consulent/docent Anker consult
“Elke zorgvrager heeft een stem die moet gehoord en beluisterd worden. Ik ben zelf in het werkveld gestapt om die stem samen met de zorgvrager te kunnen ontdekken en waar nodig de zorgvrager te ondersteunen om zijn stem te vinden en te gebruiken. Ik zie het als samen op weg gaan met de zorgvrager als gids.”

Cindy Tieberghien – consulent/docent Anker consult
“Ik ga met veel ervaring en passie voor de zorg aan de slag met teams en ga hierbij op zoek naar kansen en mogelijkheden. Ik vind het zeer belangrijk om steeds te vertrekken vanuit de zorgvrager en stil te staan bij wat wij kunnen betekenen voor hen. Het is voor mij zeer cruciaal dat de zorgvrager zelf regie heeft over zijn zorg en het is mijn opdracht om de tijd te nemen om echt te luisteren en contact te maken. Enkel op deze manier kan er een gepast antwoord en ondersteuning gegeven worden aan de zorgvrager.”

Naiké Costa – adjunct-directeur Anker consult
“Ik vind het mijn opdracht en verantwoordelijkheid om samen met teams een omkadering en een context te creëren waarbij mensen die met hun hart gekozen hebben voor de zorg, kunnen doen wat ze graag doen: namelijk zorgen voor anderen. Ik zie mezelf als een enthousiaste ondersteunende facilitator waarbij het voor mij altijd vertrekt vanuit verbinding, want verbinding met de andere en met jezelf is de kern van de zorg.”

Hilde Taillieu – directeur Anker consult
“Ik geloof in de mogelijkheden van mensen. Mijn ervaring in de brede zorgsector bevestigt deze rotsvaste overtuiging elke dag opnieuw. Ik ga met veel goesting en enthousiasme aan de slag om organisaties, medewerkers en teams te ondersteunen zodat ze op een professionele en hartelijke manier zorg kunnen bieden die 100% aansluit op de wensen en noden van de zorgvragers. De 4 krachten die ik daarvoor inzet zijn inspireren, sensibiliseren, motiveren en enthousiasmeren.”

Contactgegevens

Anker consult
Vormingen@anker-vzw.be
Contactpersoon: Naiké Costa
Tel: 0032 472 71 29 99
Vormingskalender van Anker consult 

Een vorming, opleiding, workshop, … BIJWONEN

  • De algemene uiteenzettingen die de vzw Patient Empowerment her en der geeft, vind je HIER.
  • Het overzicht van de open vormingen, opleidingen en trainingen die Anker consult organiseert, ook over patient empowerment, vind je HIER.