De Wet op de Patiëntenrechten van 2002 wordt – terecht – geüpdatet. De basis van de nieuwe wet is klaar. Wij keken ernaar vanuit een empowerment-standpunt. Bij deze onze bedenkingen en suggesties tot aanpassing.

Tot 18 april, de Europese Dag van de rechten van de patiënt, konden bij de overheid reacties worden ingediend op de voorliggende update van de wet. Vanuit een patient empowerment-standpunt heeft ook de vzw Patient Empowerment gereageerd. We lanceerden een brede oproep naar opmerkingen. Meerdere personen reageerden.

Je kan het document dat we op 17 april hebben bezorgd aan de overheid HIER lezen (pdf).

Via deze LINK kom je op een pagina met een algemene toelichting door federaal minister van Sociale zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Onderaan die pagina kan je links vinden naar (in pdf) een algemene toelichting, een voorontwerp van de wijzigingen met een artikelsgewijze bespreking, en het ontwerp van de gecoördineerde wet zelf. De huidige wet lees je HIER.

We appreciëren dat nog de gelegenheid wordt geboden om te reageren. Uiteraard hopen we dat met onze suggesties rekening wordt gehouden.

De vzw Patient Empowerment beschouwt de Wet van 2002 alsook de update ervan als het minimum waarop een zorgvrager recht heeft. Vanuit een patient empowerment-perspectief wordt de controle over het behandelingsproces gedeeld tussen zorgvrager, zorgverstrekker en zorgorganisatie alsook de verantwoordelijkheid ervoor. Ook de zorgvrager dient dus zijn verantwoordelijkheid op te nemen. Overheden zouden daartoe nog meer moeten inzetten.

De vzw Patient Empowerment, die zich richt tot alle betrokkenen (zorgvragers, zorgverstrekkers, zorgorganisaties, overheden, …), heeft zich tot doel gesteld daartoe bij te dragen en is beschikbaar voor overleg. De inspanningen om de update bekend te maken moeten veel groter zijn en vragen om een minder vrijblijvende communicatie erover. We bevelen aan om deze inspanningen te combineren met het niet vrijblijvend bekend maken én aanleren van de principes van Shared Decision Making (SDM) aan de hulpverleners.

“Ook de update van de Wet op de Patiëntenrechten is het minimum waarop een zorgvrager recht heeft.”

De vzw Patient Empowerment beschouwt de Wet van 2002 alsook de update ervan als het minimum waarop een zorgvrager recht heeft. Vanuit een patient empowerment-perspectief wordt de controle over het behandelingsproces gedeeld tussen zorgvrager, zorgverstrekker en zorgorganisatie alsook de verantwoordelijkheid ervoor. Ook de zorgvrager dient dus zijn verantwoordelijkheid op te nemen. Overheden zouden daartoe nog meer moeten inzetten.

De vzw Patient Empowerment, die zich richt tot alle betrokkenen (zorgvragers, zorgverstrekkers, zorgorganisaties, overheden, …), heeft zich tot doel gesteld daartoe bij te dragen . De inspanningen om de update bekend te maken moeten veel groter zijn en vragen om een minder vrijblijvende communicatie erover. We bevelen aan om deze inspanningen te combineren met het niet vrijblijvend bekend maken én aanleren van de principes van Shared Decision Making (SDM) aan de hulpverleners.

De vzw patient Empowerment is beschikbaar voor overleg.

© Patient Empowerment 2019 – 2021 | Disclaimer

Nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?

De nieuwsbrief heeft geen vaste periodiciteit. Het enige criterium om hem te versturen is de relevantie van de informatie. We spammen niet! Al geabonneerd? Excuses voor deze herinnering.

Je hebt succesvol gesubscribed!