Open Opleiding Patient Empowerment

Anker consult, de geprivilegeerde partner van de vzw Patient Empowerment, voor vormingen rond patient empowerment voor elkeen actief in de zorg organiseert een open opleiding voor directie, bestuur, artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, paramedici, sociale diensten,...

Twee nieuwe bestuursleden treden aan.

Naast Gertjie Brijssinck, Edgard Eeckman, An Staels en Lode Verreyen bestaat de Raad van Bestuur voortaan ook uit Dirk Maes en Frank Notte. VZW-Voorzitter prof. Edgard Eeckman: “We vernieuwen voortdurend, maar we zorgen ervoor dat we steeds alle actoren die een rol...
We zetten Patient Empowerment om in praktijk

We zetten Patient Empowerment om in praktijk

Je vindt Patient Empowerment belangrijk, maar vraagt je af hoe je dat omzet in de praktijk? Tijdens de zomermaanden zit de vzw Patient Empowerment geenszins stil. Dan worden immers meerdere lanceringen voorbereid. Welke middelen komen ter beschikking om Patient...
We zoeken een dynamische vrijwilliger!

We zoeken een dynamische vrijwilliger!

De vzw Patient Empowerment zoekt een geëngageerde vrijwilliger! Wie zoeken we? Iemand die berekenbaar is, administratief graag de zaken op orde heeft en deadlines respecteert. Een geïnteresseerd iemand, iemand die er goesting in heeft, die ook zelf op zoek gaat naar...