De vzw Patient Empowerment zoekt een geëngageerde vrijwilliger!

Wie zoeken we?

 • Iemand die berekenbaar is, administratief graag de zaken op orde heeft en deadlines respecteert.
 • Een geïnteresseerd iemand, iemand die er goesting in heeft, die ook zelf op zoek gaat naar opportuniteiten, die meedenkt hoe iets beter kan en niet bang is om dat ook te zeggen.
 • Een vrijwilliger die zich in totaal ongeveer één tot twee dagen per week kan inzetten. Hij of zij bepaalt zelf wanneer iets gebeurt en werken kan doorgaans van thuis uit.
 • Iemand die enthousiast is en de waarde en het belang van Patient Empowerment goed inschat, die positief is ingesteld.
 • Gevoel voor humor en zelfrelativering zijn pluspunten.

Waaruit bestaat het takenpakket?

Onderstaande opsomming geeft een indicatie van belangrijke aspecten van de opdracht. Op basis van jouw interesses kan het pakket evolueren en/of worden uitgebreid.

 • De medewerker ondersteunt de voorzitter en de secretaris bij hun activiteiten voor de vzw Patient Empowerment.
 • De medewerker volgt alle inkomende mails en beantwoordt of dispatcht ze, indien nodig in overleg met de voorzitter en/of de secretaris.
 • De medewerker beheert de adres- en emailbestanden van de vzw Patient Empowerment en houdt ze geüpdatet.
 • De medewerker stelt onkostennota’s op, verstuurt ze, volgt de verdere afhandeling op en voert betalingen uit.
 • De medewerker houdt mee de planning en timing van de werking van de vzw in de gaten.
 • De medewerker ondersteunt de zoektocht naar ondersteunende partners.
 • De medewerker bereidt mee de jaarrapporten en de bijeenkomsten van de raad van bestuur voor.
 • De medewerker coördineert de evenementen en activiteiten die door de vzw Patient Empowerment worden georganiseerd of waaraan de vzw meewerkt.
 • De medewerker zorgt nu en dan voor kleine verzendingen.

Wat bieden we?

 • De vzw voorziet de wettelijk toegelaten tussenkomt in de kosten (dagvergoeding + onkostenvergoeding).
 • We werken in het belang van de mens op het kwetsbaarste moment van zijn bestaan, als hij ziek is. De medewerker draagt daar op een betekenisvolle manier toe bij.
 • De vzw Patient Empowerment bestaat uit een kerngroep van warmmenselijke personen die zich inzetten uit overtuiging. Het werk mag dan ernstig en belangrijk zijn, het moet ook aangenaam en leuk zijn. Vertrouwen vinden ze een belangrijk woord.
 • We bouwen iets op. De vrijwilliger bouwt hieraan mee en wordt hiervoor gerespecteerd.

Kandidaten sturen informatie met hun motivatie naar info@patientempowerment.be t.a.v. voorzitter Edgard Eeckman.

Een pdf-versie van deze oproep?

Nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?

De nieuwsbrief heeft geen vaste periodiciteit. Het enige criterium om hem te versturen is de relevantie van de informatie. We spammen niet! Al geabonneerd? Excuses voor deze herinnering.

Je hebt succesvol gesubscribed!