Naast Gertjie Brijssinck, Edgard Eeckman, An Staels en Lode Verreyen bestaat de Raad van Bestuur voortaan ook uit Dirk Maes en Frank Notte. VZW-Voorzitter prof. Edgard Eeckman: “We vernieuwen voortdurend, maar we zorgen ervoor dat we steeds alle actoren die een rol spelen in het welbevinden van de patiënt in onze raad van bestuur vertegenwoordigd hebben. De leden van de raad van bestuur vervullen hun rol op vrijwillige basis.”

Frank Notte is ‘Wealth Manager’ bij BNP Paribas Fortis en heeft diabetes type 1 sinds 2011 en Rheumatoïde Arthritis sinds 2018. Hij is gecertificeerd patiëntenexpert bij de Diabetes Liga. Frank: “Ik noem mijzelf soms een grossier in auto-immuunziekten. Vanuit mijn persoonlijke ervaring wil ik lotgenoten meehelpen en ondersteunen om goed te kunnen omgaan met hun uitdagingen en om zelf aan het stuur te zitten van hun zorg. Die ambitie vind ik terug in de vzw Patient Empowerment”.

Dirk Maes is uroloog en was tot voor kort algemeen directeur van AZ Sint-Lucas in Gent. Vandaag is hij actief als sociaal bemiddelaar in de zorgsector. Dirk: “Ik onderschrijf helemaal het gedachtengoed van de vzw Patient Empowerment. Terwijl de focus ligt op het empoweren van zorgvragers op alle domeinen van de zorg, vindt de vzw het essentieel dat ook de zorgverstrekkers en anderen binnen de zorg geëmpowerd worden.”

Voor info over de ander leden van de raad van bestuur, klik HIER.

Nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?

De nieuwsbrief heeft geen vaste periodiciteit. Het enige criterium om hem te versturen is de relevantie van de informatie. We spammen niet! Al geabonneerd? Excuses voor deze herinnering.

Je hebt succesvol gesubscribed!