De vzw Patient Empowerment biedt drie pijlers aan om zorgorganisaties te helpen patient empowertment in de praktijk om te zetten: de Patient Empowerment Monitor, advies, begeleiding en coaching van experts en het organiseren van vormingen.

1. Hoe geëmpowerd voelen de patiënten van uw ziekenhuis zich?

De Patient Empowerment Monitor geeft een deelnemend ziekenhuis of ziekenhuisdienst of -afdeling een indicatie van het niveau van empowerment van zijn patiënten. De vzw Patient Empowerment werkt daarvoor samen met BING Research. De deelnameprijs werd zeer bewust laagdrempelig gehouden. – INFO.

2. Analyse, advies, begeleiding en coaching

Hoe kan je als zorgorganisatie zorgvragers en zorgverstrekkers empoweren? Waar kan het empowerment beter en hoe? De vzw Patient Empowerment werkt zowel voor onderzoek als begeleiding samen met een aantal ervaren experts. Wie deelneemt aan de Monitor voor Ziekenhuizen kan onder hun begeleiding de eindscore verdiepen en eraan remediëren. Maar ook voor wie niet deelneemt aan de Monitor biedt de vzw Patient Empowerment via hen deskundige analyse, advies, begeleiding en coaching met betrekking tot patient empowerment. – INFO

3. Vormingen

Hoe zet je patient empowerment om in de praktijk? Volg of organiseer een vorming, opleiding, workshop, … Voor de opleidingen rond patient empowerment werkt de vzw Patient Empowerment samen met Anker consult. De vormingen zijn gericht op de praktijk en worden afgestemd per doelgroep die binnen de zorg werkzaam is. Alle doelgroepen komen in aanmerking. – INFO

Anker consult

Nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?

De nieuwsbrief heeft geen vaste periodiciteit. Het enige criterium om hem te versturen is de relevantie van de informatie. We spammen niet! Al geabonneerd? Excuses voor deze herinnering.

Je hebt succesvol gesubscribed!