Analyse, advies, begeleiding en coaching

Een startpunt: de Patient Empowerment-Monitor

MET deelname aan de Patient empowerment-Monitor (voor ziekenhuizen)
De vzw Patient Empowerment heeft een proces uitgewerkt (zie onderstaande afbeelding) dat vertrekt van de kwantitatieve resultaten van de Patient Empowerment-Monitor voor ziekenhuizen. Dat proces leidt in een eerste fase tot een patient empowerment-analyse en het uitwerken van verbeterpunten. Dit gebeurt  samen met medewerkers van de zorgorganisatie. Deze aanpak creëert ook draagvlak. In een tweede fase biedt de vzw Patient Empowerment advies, begeleiding en coaching aan om de resultaten van de fase 1 in de praktijk om te zetten.

ZONDER deelname aan de Patient empowerment-Monitor
Zowel analyse als advies, begeleiding en coaching zijn uiteraard ook mogelijk los van de Monitor en dus ook voor zorgorganisaties buiten de ziekenzorg, zoals in de geestelijke gezondheidszorg, de revalidatiecentra, de geestelijke gezondheidzorg, de thuiszorg, de eerstelijnszorg, de gehandecaptenzorg en woonzorgcentra.

Info over de Patient Empowerment-Monitor voor ziekenhuizen, vind je HIER.

Fase 1: Patient Empowerment-analyse & draagvlak

Samen met een team van de zorgorganisatie wordt een halve dag gebrainstormd over de mogelijke manieren om het empowerment-gevoel (= zelfcontrolegevoel) van de zorgvragers te verhogen. De belangrijkste pijnpunten en de mogelijke oplossingen worden opgelijst en een actie- en communicatieplan wordt uitgewerkt.

Wat zorgvragers wensen, is bekend door eigen ervaring, onderzoek en literatuur. Tijdens de halve dag met het Patient Empowerment/PE-team wordt het tekort dat blijkt uit de Monitor (als het ziekenhuis eraan deelnam) geanalyseerd vanuit het standpunt van de medewerkers. Dat creëert draagvlak. Het PE-team bestaat uit medewerkers die in contact komen met zorgvragers. Indien nodig kunnen meerdere bijeenkomsten worden georganiseerd.

De begeleiding van fase 1 gebeurt door Rolf Verlinden en/of Tania Witvrouwen, die beiden experts zijn in kwalitatief onderzoek.

Rolf Verlinden
“Mijn beroep bestond eruit bedrijven en organisaties op basis van kwalitatief onderzoek bij hun doelgroepen te helpen in de ontwikkeling van hun visie, missie en strategie, en zo de te nemen beslissingen gefundeerd te onderbouwen. Voor Patient Empowerment vzw voer ik de nodige onderzoeken uit om zo een stevige basis van inzichten te verzamelen die zorgorganisaties helpen in het ontwikkelen van een concrete patient empowerment-benadering.” Rolf zet zich als vrijwilliger in voor de VZW Patient Empowerment.

Tania Witvrouwen
“Als master in de psychologie ben ik altijd al gefascineerd geweest door het menselijke gedrag en de onderliggende motivaties. Na jaren te werken als kwalitatief marktonderzoeker in grote Belgische onderzoeksbureaus, startte ik in 2017 samen met Isabelle Keirens ons eigen bedrijf Moose Research. Nog steeds luister ik met veel plezier en oprechte interesse naar de verhalen en ervaringen van mensen.”

Fase 2: Advies, begeleiding en coaching m.b.t. patient empowerment.

De vzw Patient Empowerment biedt verschillende vormen van begeleiding aan om de resultaten van de fase 1 – de analyse en het omschrijven van verbeterpunten en het ontwikkelen van oplossingen – in de praktijk om te zetten. In de vorige fase werd misschien al een actie- en communicatieplan ontwikkeld. Als dat nog niet is gebeurd, kan fase twee daarmee beginnen.

Advies, begeleiding en coaching inzake patient empowerment kan uiteraard ook zonder fase 1.

Er zijn twee verschillende mogelijkheden voor deze begeleiding

Mogelijkheid één: De begeleiders van fase 1 begeleiden ook fase 2, dat zijn Rolf Verlinden of Tania Witvrouwen (zie hierboven fase 1).

Mogelijkheid twee: De begeleiding gebeurt door een van de drie mogelijke specifieke begeleiders (zie hieronder).

Mogelijkheid twee: kiezen uit 3 begeleiders

1. Dirk Maes is uroloog en was tot voor kort algemeen directeur van AZ Sint-Lucas in Gent, voorheen was hij er medisch directeur. Vandaag is hij actief als sociaal bemiddelaar in de zorgsector, hij is een beëdigd bemiddelaar. Hij is tevens lid van de raad van bestuur van de vzw Patient Empowerment.

2. Roos Strobbe begeleidt al lang teams uit de zorgsector als hoofdverpleegkundige en opvoeder, groepschef, coach en vormingscoördinator. Ze ondersteunt de teams vanuit de sterke overtuiging dat goed begeleide teams tot fantastische zaken in staat zijn.

3. Anker consult is de organisatie waarmee de vzw Patient Empowerment samenwerkt voor alle patient empowerment-vormingen. Anker heeft eveneens een grote ervaring met begeleiding & coaching.

De kostprijs

Zowel in fase 1 als 2 kan voor een project een prijsofferte worden opgesteld gebaseerd op de te verwachten tijdsbesteding. Ook kan gewerkt worden op basis van een uurtarief. De tarieven zijn gelijk voor alle begeleiders.

Van de inkomst van zowel een project als een uurtarief staat elke begeleider een afgesproken deel af aan de vzw Patient Empowerment die daarmee zijn werking mee mogelijk maakt.

De facturatie gebeurt rechtstreeks door de begeleiders aan de zorgorganisatie.

Contact

Voor fase 1 – Analyse en draagvlak: contacteer Rolf Verlinden via rolf.verlinden@key-vision.eu of GSM 0032 475 26 08 17

Voor fase 2 – Advies, begeleiding en coaching: contacteer

Voor algemene info over analyse, advies, begeleiding en coaching: Edgard Eeckman, voorzitter vzw Patient Empowerment, info@patientempowerment.be.