Zijn zorgwerkers ook zorgverleners?

Zijn zorgwerkers ook zorgverleners?

Patrick Lacor is afdelingshoofd Interne Geneeskunde-Infectiologie, en voorzitter van de Commissie Ethische Aspecten van de Ziekenhuiszorg Reflectiegroep Biomedische Ethiek van het UZ Brussel. Zijn voornaamste medische interessedomeinen zijn infectieziekten,...

Menswaardigheid als basis van ethiek in de zorg

Prof. Lacor is afdelingshoofd Interne Geneeskunde, en hoofd van de eenheid Infectieziekten en het HIV-referentiecentrum van het UZ Brussel. Hij is ook voorzitter van de Reflectiegroep Biomedische Ethiek van het ziekenhuis. Zijn voornaamste medische interessedomeinen...