Prof. Edgard Eeckman is voorzitter van de vzw Patient Empowerment. Hij is auteur van ‘Balanceren tussen macht en onmacht. Patient empowerment als grondslag voor gelijkwaardigheid in de relatie patiënt-arts’, co-auteur van de satire ‘De goden lossen het op. Op weg naar een nieuwe gezondheidszorg’, co-uitgever van ‘Communicatie Troef. Doeltreffend communiceren in en door zorgorganisaties’, gast-professor over Patient Empowerment aan meerdere onderwijsinstellingen, wetenschappelijk medewerker aangesloten bij de VUB-onderzoeksgroep ECHO en communicatiemanager van UZ Brussel.

Empowerment vraagt niet alleen engagement van de zorgvrager, maar ook de nodige participatieve vaardigheden. Wie laaggeletterd is, verdient ruggensteun.

In deze week van de geletterdheid ligt de focus op digitale geletterdheid. Terecht. We leven in een technici-tijd, technologie ontwikkelt zich razendsnel en maakt steeds integraler deel uit van ons dagelijks leven. Wie op dat terrein blijft staan, gaat in feite achteruit. Het risico bestaat dat wie niet de middelen of de aanleg heeft om mee te surfen, uit de boot valt. In de zorgsector is dat zorgwekkend. Informatie is steeds vaker digitaal, ook de toegang tot het eigen medisch dossier. Doktersconsultaties boeken gebeurt via het internet en de mutualiteit verstuurt de afrekeningen via mail. Dit levert hogere efficiëntie op, maar tegelijk is het onrustbarend. Vandaag kan je immers niet meer geloven wat je digitaal ziet. Criminelen worden steeds gesofisticeerder en er is geen enkele garantie meer dat een beeld echt is. Wie digitaal laaggeletterd is, kan er onzekerder door worden. Of erger, bedrogen.

In België is tussen de 15 en de 25% laaggeletterd.

Daarenboven gaat aan digitale geletterdheid algemene geletterdheid vooraf. Dat is een complex begrip. Het bestaat uit vier ingrediënten: kunnen schrijven, je verbaal kunnen uitdrukken, kunnen luisteren en met cijfers kunnen omgaan. Deze elementen zijn alle vier essentieel om zelf aan het stuur te zitten van je zorg, dus om empowered te zijn. In mijn boek ‘Balanceren tussen macht en onmacht’ vermeldde ik onder meer ook nog het belang van media-geletterdheid of mediawijsheid: weten welke media welk soort informatie verstrekken, hoe betrouwbaar die dan is, en informatie tegenover elkaar kunnen afwegen. En er is ook nog gezondheidsgeletterdheid, dat wil zeggen gezondheidsinformatie kunnen begrijpen en interpreteren om in voldoende mate mee te kunnen argumenteren en mee te kunnen beslissen. Dat taalkennis essentieel is, is evident. Een patiënt die de landstaal niet beheerst, is, evenals een zorgverlener die de spreektaal van zijn patiënten niet verstaat, gehinderd in zijn of haar interpersoonlijke communicatie. Laaggeletterdheid komt vaak voor: één op zes tot zeven Vlamingen zou onvoldoende geletterd zijn om goed te kunnen functioneren in een opleiding, op het werk en in het maatschappelijk leven.

In de routine van de zorg dreig je er overheen te kijken.

De zorgvrager heeft het recht beslissingen over zijn eigen zorg aan de specialisten over te laten. Het is een probleem als een patiënt dat doet omdat laaggeletterdheid hem of haar daartoe dwingt. Niet voor niets adviseer ik zorgverstrekkers en zorgorganisaties steeds een tweesporenbeleid aan te houden: naast het digitale moeten ook klassieke communicatiekanalen beschikbaar blijven. Het is een belangrijk aandachtspunt omdat de laaggeletterde vaak laaggeletterdheid via allerlei uitvluchten tracht te verhullen. In de routine van de zorg dreig je er dan overheen te kijken. Als zorgverstrekker heb je dan de indruk dat je communicatie duidelijk was, maar het tegendeel is waar. Met eventueel negatieve gevolgen voor de patiënt. Elke communicatie van een zorgorganisatie moet met zorgvragers op zijn toegankelijkheid worden getoetst. En de zorgvrager die een patiënt informeert, kan zich onder meer via de ‘teach back methode’ verzekeren van het feit dat de zorgvrager alles goed heeft begrepen. Hij of zij vraagt dan aan de patiënt om specifieke informatie te reproduceren.

Het is goed dat in deze week van de geletterdheid de aandacht op het digitale ligt. Maar laat ons ons vooral aandacht hebben voor elke vorm van geletterdheid en bij uitbreiding voor elk aspect van kwetsbaarheid.

_____________________________

Nog niet ingeschreven voor het eerste Patient Empowerment-symposium op 26 oktober?

Ga meteen naar https://www.t-h-e-institute.org/samen-naar-morgen-zorgsymposium

Nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?

De nieuwsbrief heeft geen vaste periodiciteit. Het enige criterium om hem te versturen is de relevantie van de informatie. We spammen niet! Al geabonneerd? Excuses voor deze herinnering.

Je hebt succesvol gesubscribed!