Op basis van de piloot van de Patient Empowerment-Monitor, die in de periode 2021-2022 werd uitgevoerd, werden de vragen verfijnd en is de Monitor voor ziekenhuizen nu definitief ter beschikking.

De Patient Empowerment-Monitor voor ziekenhuizen is een enquête die op basis van 20 sleutelvragen een indicatie geeft van het empowermentniveau van de patiënten. De vragen hebben zowel betrekking op het interpersoonlijke niveau, het zorgteam als op de zorgorganisatie. De Monitor kan ook worden gebruikt door één specifiek departement, afdeling of eenheid van een ziekenhuis. De vragen beantwoorden vraagt een patiënt niet meer dan 5 minuten. De vragenlijst kan digitaal worden aangeboden, maar ook op papier worden ingevuld. Als meerdere ziekenhuizen deelnemen kan een deelnemer de eigen resultaten anoniem benchmarken met andere deelnemers.

Vier niveaus van patient empowerment

De 20 vragen zijn gekoppeld aan de vier niveaus van patient empowerment (zie illustratie):

  • Niveau 1: patiënt en zorgverlener wisselen informatie, kennis en ervaring uit.
  • Niveau 2: patiënt en zorgverlener beïnvloeden elkaar, ze wisselen argumenten uit.
  • Niveau 3: patiënt en zorgverlener beslissen samen.
  • Niveau 4: De zorgverlener sterkt de patiënt in de overtuiging dat die in staat is mee de verantwoordelijkheid op te nemen voor het goed toepassen van de behandeling. Dat heet ‘zelfredzaamheid’ (“self-efficacy”).

Het deelnemende ziekenhuis krijgt zo een indicatie van het niveau van empowerment van zijn patiënten.

BING Research en de vzw Patient Empowerment bundelden hun expertise en ontwikkelden samen de Patient Empowerment-Monitor. De vzw werd bij de ontwikkeling geadviseerd door Rolf Verlinden/Key-Vision, gespecialiseerd in onderzoek. De Monitor is gebaseerd op de resultaten van het wetenschappelijke onderzoek binnen het doctoraat van Edgard Eeckman, medeoprichter en voorzitter van de vzw Patient Empowerment. De formulering van de vragen werd afgetoetst met patiënten. De piloot werd uitgevoerd bij 8 zorgorganisaties, 7 ziekenhuizen en een centrum voor geestelijke gezondheidszorg. 11 patiëntenverenigingen hebben de deelname aan de peiling mee gestimuleerd. In totaal namen 1.273 zorgvragers deel: 558 daarvan waren chronische patiënten. Een overzicht van de algemene resultaten van de piloot-bevraging vind je HIER.

Er wordt nu gewerkt aan de voorbereiding voor een aangepaste Monitor geënt op de geestelijke gezondheidszorg.

Nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?

De nieuwsbrief heeft geen vaste periodiciteit. Het enige criterium om hem te versturen is de relevantie van de informatie. We spammen niet! Al geabonneerd? Excuses voor deze herinnering.

Je hebt succesvol gesubscribed!