Arnout Wouters is algemeen directeur van de Diabetes Liga.

Met de opmaak van haar strategisch beleidsplan 2023–2025 besliste de Diabetes Liga om voortaan met jaarthema’s te werken. Voor 2023 viel de keuze op het sterker, weerbaarder maken van de patiënt en meer bepaald op patient empowerment. Een terugblik.

Via een seminarie in het najaar 2022 kwamen we in contact met de vzw Patiënt Empowerment en zo werd de hoeksteen gelegd voor een evidente en zeer vruchtbare samenwerking in 2023.

Het startschot werd gegeven op de nieuwjaarsreceptie van de Diabetes Liga op 27 januari waar voorzitter Edgard Eeckman op een ludieke manier het thema op tafel legde. Op 7 februari participeerde de vzw Patient Empowerment aan de digitale diabetes sessie ‘Durf te vragen’. De vzw schreef redactionele bijdragen over het belang en het nut van patient empowerment in het algemene tijdschrift ‘Diabetes Info’ en in het ‘Vlaams tijdschrift voor Diabetologie’, de publicatie voor arts-specialisten. In samenspraak met de vzw Patiënt Empowerment zetten we een provinciale roadshow (Ieper, Lier, Londerzeel en Hasselt) op voor onze plaatselijke afdelingen, waar voorzitter Eeckman, telkens geflankeerd door een Patiënten expert van de Liga, kwam getuigen (dank aan Bert Maes, Marleen De Vries en Anouk Vandenbroucke!). Hij lichte het concept eveneens toe op de Terugkomdag voor Diabeteseducatoren op 4 mei in Brugge en op het 6de Diabetessymposium van de NVKVV in Gent.

Uitwisseling van kennis

Los daarvan heeft de Diabetes Liga meerdere malen een beroep kunnen doen op de expertise van de vzw Patiënt Empowerment. Zo organiseerde de Diabetes Liga in Leuven een ontmoeting met een Moldavische delegatie van de Nationale Ziekteverzekering, waar het onderzoekssymposium van de Liga plaatsgreep. Voorzitter Eeckman lichtte er de essentie van patient empowerment toe. De vzw Patient Empowerment realiseerde videogetuigenissen met Bert Maes en Ragna Laureys, twee Patient Experts van de Diabetes Liga. Zij illustreerden hoe je diabetes kan hebben en toch geëmpowerd kan zijn.

De Diabetes Liga van haar kant hostte op 16 november in haar Open Huis in Gent de eerste bijeenkomst van de nieuw opgerichte Expertengroep van de vzw Patient Empowerment en maakt er ook deel van uit. Frank Notte,  Patient Expert bij de Diabetes Liga, heeft Diabetes type 1 en trad eind vorig jaar toe tot de Raad van bestuur van de vzw Patient Empowerment (lees zijn blog). Beide elementen staan symbool voor het vertrouwen tussen beide organisaties en het respect voor elkaar.

Slechts het begin van een mooi verhaal …

De zaadjes zijn geplant voor een langdurige relatie. De vzw Patient Empowerment en de Diabetes Liga blijven partner van elkaar. Enerzijds is de Liga als patiëntenorganisatie steeds gebaat bij de expertise van haar partners en wij hopen dat deze relatie nog lang mag duren. Anderzijds is de vzw Patient Empowerment ervan overtuigd dat het voor een mens met diabetes essentieel is om aan het stuur te kunnen zitten van je eigen zorg, geëmpowerd te zijn dus.

Dit is slechts het begin van een mooi verhaal dat we samen schrijven. De vzw Patient Empowerment blijft welkom in ons open diabetes huis. Hartelijke dank voor de inspanningen van vorig jaar en we werken samen verder tot we onze doelstellingen hebben bereikt, al kan dat nog wel even duren.

Kan je diabetes hebben en toch geëmpowerd zijn?

Videogetuigenissen van Bert Maes (diabetes type 2) en Ragna Laureys (diabetes type 1), twee Patient Experts van de Diabetes Liga. Realisatie: vzw Patient Empowerment.

Nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?

De nieuwsbrief heeft geen vaste periodiciteit. Het enige criterium om hem te versturen is de relevantie van de informatie. We spammen niet! Al geabonneerd? Excuses voor deze herinnering.

Je hebt succesvol gesubscribed!