Frank Notte is ervaringsdeskundige als grossier in auto-immuunziekten. In 2011 kreeg hij de diagnose Diabetes Type 1 en in 2018 de diagnose Rheumatoïde Arthritis. Hij is patiëntenexpert in opleiding bij de Diabetes Liga en wil lotgenoten meehelpen en ondersteunen om goed te kunnen omgaan met hun uitdagingen.

Begrip creëert een veilige ruimte waarin mensen zich gezien en gehoord voelen in hun dagelijkse strijd tegen diabetes – iets wat medelijden niet kan vervangen.

Diabetes is een chronische aandoening waar veel mensen mee te kampen hebben, maar helaas blijft ze vaak onbegrepen. Ze treft veel mensen en leidt tot grote veranderingen in je dagdagelijkse leven. Het is daarom van cruciaal belang dat we ons bewust worden van de symptomen en de uitdagingen waarmee iemand met diabetes te maken krijgt.

Medelijden = meevoelen

Heeft u ooit de verwarring ervaren tussen medelijden en begrip? Hoewel het misschien lijkt alsof ze beide hetzelfde doen, is er een duidelijk verschil. Medelijden en begrip zijn twee fundamentele houdingen die ons helpen om te navigeren in relaties met anderen. Maar wat is precies het verschil?

Medelijden is wanneer je meevoelt met iemands situatie of gevoelens, maar niet noodzakelijk hun perspectief deelt. Dit kan worden geuit door overdreven sympathie of geladen empathische woorden van troost. Met medelijden dreig je iemand zich nog slechter te laten voelen, te stigmatiseren en mee te huilen met de wolven.

Begrip = goed luisteren

Begrip daarentegen gaat vele malen verder dan medelijden: hiermee bedoelen we dat we proberen de situatie waarin iemand zich bevindt, ook effectief te begrijpen – hoe moeilijk hij/zíj denkt dat ‘het’ is, wat hem of haar bezighoudt. We trachten echt een verbinding tot stand te brengen door goed te luisteren naar het persoonlijke verhaal.

Het leven met diabetes is een dagdagelijkse uitdaging, maar dat betekent niet dat je medelijden nodig hebt. Wat je dus vooral nodig hebt, is het begrip van anderen. Begrip voor de uitdagende keuzes die moeten gemaakt worden en de continue uitdagingen over wat er allemaal bij komt kijken om de bloedsuikerspiegel stabiel te houden. Begrip voor de angst dat je door je aandoening sommige taken niet meer kunt doen. Begrip voor de emotionele rollercoaster waarin velen terechtkomen als ze worstelend proberen alles onder controle te houden. Begrip dat er goede en slechte dagen zijn En bovenal begrip dat elk individu uniek reageert en omgaat met de diagnose.

Begrip = een veilige ruimte

Begrip tonen voor iemands situatie maakt het gemakkelijker om er mee om te gaan. Mensen met diabetes voelen zich vaak alleen in hun strijd omdat ze gezien worden als “zieke” of als anders, terwijl ze gewoon zoals iedere andere persoon behandeld moeten worden. Sommige diabetici stellen zich open voor medelijden vanuit hun omgeving, maar dat kan ook verkeerd uitpakken door bijvoorbeeld hun eindeloze adviezen of tips over wat wel en niet werkt.

Begrip creëert een veilige ruimte waarin mensen zich gezien en gehoord voelen in hun dagelijkse strijd tegen diabetes – iets wat medelijden niet kan vervangen. Als je iemand met diabetes wil ondersteunen, laat dan weten dat jouw begrijpend luisterend oor er altijd is ! Wanneer iemand openhartig spreekt over het omgaan met diabetes, is het voor hem of haar belangrijk te weten dat er iemand is die niet meehuilt, maar die luistert en probeert te begrijpen wat hij of zij doormaakt.

 

Nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?

De nieuwsbrief heeft geen vaste periodiciteit. Het enige criterium om hem te versturen is de relevantie van de informatie. We spammen niet! Al geabonneerd? Excuses voor deze herinnering.

Je hebt succesvol gesubscribed!