Een jaar lang besteedt de Diabetes Liga aandacht aan het thema Patient Empowerment. Dat is immers voor een persoon met diabetes geen vrije keuze. Wél een noodzaak.

Dit is de sleutelvraag: ‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de persoon met diabetes de controle  (terug)krijgt zodat hij baas is en blijft over zijn eigen lichaam en leven?’ Controle of een gevoel van controle zorgt voor zelfzekerheid en autonomie. Het hoofddoel van Patient Empowerment is om de patiënt met meer kennis van zaken en meer zelfvertrouwen aan het stuur van zijn zorgproces te plaatsen. Een persoon met diabetes kan niet anders dan de diagnose aanvaarden, zijn diabetes onder controle te krijgen en diabetes een plaats te geven in zijn leven.

De Diabetes Liga organiseert in de loop van 2023 uiteenlopende initiatieven rond Patient Empowerment. Er loopt een roadshow met in elke Vlaamse provincie een presentatie en gesprek over het thema. In elk nummer van het ledenmagazine Diabetes Info wordt een specifiek aspect van Patient Empowerment belicht zoals communicatie, zelfzorg, ondersteuning door de omgeving, psychosociale aspecten, innovatieve technieken en apps …. Op vijf Digitale Diabetes Sessies brengt een expert extra kennis, inzichten en tips aangevuld met verhalen van ervaringsdeskundigen.
De eerste digitale sessie #patient empowerment was op 7 februari. Edgard Eeckman, voorzitter van de vzw Patient Empowerment, lichtte dan het thema ‘Durf te vragen’ toe.
Ook de vzw Patient Empowerment zal via de eigen kanalen aandacht besteden aan het belang van Patient Empowerment voor personen met diabetes. Meer info:
https://www.diabetes.be/nl/digitalediabetesdagen

Arnout Wouters, Algemeen directeur Diabetes Liga: “De diagnose diabetes heeft een grote impact op de persoon en zijn omgeving, maar diabetes hoeft een aangenaam leven niet in de weg te staan. Hoe sneller men inzicht krijgt over de aandoening, de behandeling, … hoe meer de persoon zelf en niet diabetes het leven zal bepalen. Daarom willen we extra aandacht spenderen aan dit thema. De samenwerking met de vzw Patient Empowerment ligt voor de hand.”
Edgard Eeckman, voorzitter vzw Patient Empowerment: “Patient Empowerment is geen theoretisch concept maar heeft zeer concrete gevolgen voor de attitude en gedrag van zowel zorgvragers als zorgverstrekkers. Ik heb al altijd de persoon met diabetes beschouwd als het prototype van een patiënt die geëmpowerd zou moeten zijn. Daarom werken we graag mee aan dit traject. Hopelijk volgen talrijke andere patiëntenverenigingen het goede voorbeeld van de Diabetes Liga”.

De Diabetes Liga stelt in haar Open Huis in Gent ook een werkplek ter beschikking aan de vzw Patient Empowerment. Vanuit dit Open Huis zal er geregeld vergaderd worden. Patient Empowerment en de behandeling van diabetes kunnen niet zonder elkaar, ook de vzw Patient Empowerment en de Diabetes Liga zijn met elkaar verbonden. En enthousiast.

Geïnteresseerden vinden info op https://www.diabetes.be/nl/open-huis-diabetes-liga

Lees het artikel over het belang van empowerment als je een mens bent met diabetes, dat verscheen in Diabetes Info.

Nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?

De nieuwsbrief heeft geen vaste periodiciteit. Het enige criterium om hem te versturen is de relevantie van de informatie. We spammen niet! Al geabonneerd? Excuses voor deze herinnering.

Je hebt succesvol gesubscribed!