Edgard Eeckman is voorzitter van de VZW Patient Empowerment. Hij doctoreerde over macht in de relatie patiënt-arts en de invloed van het internet daarop. Hij is gastprofessor over Patient Empowerment aan de Erasmushogeschool Brussel en communicatiemanager van het UZ Brussel. info ook op www.edgardeeckman.be

Aan Wouter Beke, de nieuwe Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin:

“AUB ‘minder formulier, meer mens’, meneer de minister.”

In het nieuwe Vlaamse regeerakkoord komt het woord “Vereenvoudiging” meerdere malen voor. Dat is positief en we hopen dat er dit keer iets van in huis komt. Administratieve vereenvoudiging is al lang een politiek streven, maar totnogtoe werd de administratie vooral zwaarder, complexer en minder transparant.

Kan u aub in dat kader vanuit uw verantwoordelijkheid concreet en met grote stappen de overregulering in de zorg terugdringen? We zijn in een gevaarlijk stadium beland, heb ik het gevoel.

Er zijn overdadig veel regels, processen en procedures zodat die de intrinsieke positieve motivatie van zorgverleners helemaal dreigen te versmoren. Wie geëngageerd is, zet een tandje bij, dat is bekend. Die kijkt niet op een uur, neemt zelf initiatieven, motiveert anderen met positieve energie. Waarvoor doet hij of zij het? Omdat hij het graag doet. Hij start de dag met goesting om erin te vliegen. Hij wil naar verdienste vergoed worden, want naïef is hij ook niet, maar daar doet hij het niet voor. Hij wil met zijn inzet iets bereiken! Die categorie mannen en vrouwen is meer dan hun geld waard, meneer de minister, zij zijn goud waard. Ze brengen immers beweging en menselijke warmte in dingen. Zeker in de zorg is dat levensbelangrijk, als een mens ziek is en op zijn kwetsbaarst.

“Quand tous les dégoûtés s’en vont, …”

Juist zij hebben maar een beperkt aantal regels nodig. Aangezien ze veel zin voor verantwoordelijkheid hebben, hebben ze geen nood aan een keurslijf. Talrijke onderzoeken tonen aan dat controlegevoel voor motivatie heel belangrijk is. Het gevoel weerloos te moeten ondergaan, kan ziek maken, creëert stress, maakt opstandig en weerbarstig, demotiveert. Ze hebben daarentegen nood aan waardering, enthousiasme, een luisterend oor en … vertrouwen. U kent ongetwijfeld het gezegde: “Quand tous les dégoûtés s’en vont, il ne reste que les dégoûtants”? Willen we dat in de zorg (en in de samenleving)?

We bezorgen u snel het nieuwe boek over Patient Empowerment “Balanceren tussen macht en onmacht” dat wetenschappelijk de stelling onderbouwt dat een patiënt niet enkel de beste zorg moet krijgen, maar dat een zorgverlener in de mate van het mogelijke ook diens autonomie moet behouden of herstellen. Wat geldt voor patiënten, geldt ook voor de zorgverleners. Opdat zij de patiënt zouden empoweren, moeten ze ook zelf geëmpowerd zijn, zo onderstreep ik ook in mijn boek. En de versmachtende bureaucratie doet net het tegendeel.

Vandaar, doe er aub iets aan meneer de minister: “Minder formulier, meer mens”, zoals een patiënt het verwoordde.

Voortaan een melding krijgen als er nieuws is m.b.t. Patient Empowerment of als een nieuwe blog is gepubliceerd?
Abonneer  je via de link op de homepage.

Zelf een blog publiceren via deze pagina van de Patient Empowerment VZW? Neem meteen contact op.

 

Nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?

De nieuwsbrief heeft geen vaste periodiciteit. Het enige criterium om hem te versturen is de relevantie van de informatie. We spammen niet! Al geabonneerd? Excuses voor deze herinnering.

Je hebt succesvol gesubscribed!