Menswaardigheid als basis van ethiek in de zorg

Prof. Lacor is afdelingshoofd Interne Geneeskunde, en hoofd van de eenheid Infectieziekten en het HIV-referentiecentrum van het UZ Brussel. Hij is ook voorzitter van de Reflectiegroep Biomedische Ethiek van het ziekenhuis. Zijn voornaamste medische interessedomeinen...