Open Opleiding Patient Empowerment

Anker consult, de geprivilegeerde partner van de vzw Patient Empowerment, voor vormingen rond patient empowerment voor elkeen actief in de zorg organiseert een open opleiding voor directie, bestuur, artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, paramedici, sociale diensten,...