Marc Segers is verpleegkundige en zelfstandig consultant in de gezondheidszorg. Voorheen werkte hij als verpleegkundige, hoofdverpleegkundige, zorgmanager en verpleegkundig directeur. Hij behaalde een pedagogisch diploma en volgde managementopleiding. Marc is eveneens verbonden aan de Erasmushogeschool Brussel departement Gezondheidszorg waar hij verantwoordelijk was voor en lesgaf in de banaba Zorgmanagement, basisopleiding Verpleegkunde en de banaba Pediatrie en Neonatologie. Hij is lid van de raad van bestuur van de vzw Patient Empowerment.

Patiënt Empowerment gaat over piloot en copiloot zijn in hetzelfde vliegtuig. Daarom moet er ook aandacht zijn voor de participatie en het welbevinden van de medewerkers in de zorg. Dat maakt de coronacrisis ook nog eens overduidelijk.

De huisartsen slaken een noodkreet, de ziekenhuizen kunnen de druk niet meer aan, de verpleegkundigen trekken nogmaals aan de alarmbel, zorgpersoneel valt ook ziek, …. Dagelijks worden we overspoeld met cijfers, testresultaten, stijgende opnames, lange wachtrijen, … “Waar zit de patiënt en de ondersteuning die hij of zij krijgt in deze cijfers?”, vragen sommigen zich af.

Het psychosociaal welbevinden van alle zorgverstrekkers

Veel van die cijfers confronteren de instellingen, de leidinggevenden in de zorgorganisaties met een belangrijk fenomeen: het psychosociaal welbevinden van alle zorgverstrekkers. Dat wordt door de voortdurende stressoren waaraan ze blootgesteld worden, sterk gehypothekeerd. Verhoogde werkdruk zowel door de covid als de non-covid zorg, het voortdurend flexibel moeten zijn, de werkcontext die dagelijks wijzigt, ethische dilemma’s over zorgen voor niet-gevaccineerden of andere zorg die moet uitgesteld worden, patiënten wiens geplande ingreep tot 3-maal toe wordt uitgesteld, patiënten die eenzaam op de afdeling liggen, veel meer overlijdens, onbegrip van familie, …

Laat hen participeren!

Patiënt Empowerment vraagt ook om aandacht voor empowerment van onze zorgverstrekkers, voor de verpleegkundigen, zorgkundigen, logistiek medewerkers, paramedici en artsen. Als we onze patiënten – gevaccineerd of niet, covid of niet, urgent of gepland – willen betrekken en inspraak geven, moeten we zeker ook medewerkers in de zorg inspraak geven. Ze moeten betrokken worden bij de verschillende plannen, we moeten aandacht geven en luisteren naar hun verhalen, angsten en verzuchtingen, hun signalen van (te) hoge werkdruk en stress, verminderde veerkracht, en vermoeidheid durven onderkennen, bespreekbaar maken en hen steunen.

Alleen zo kunnen de zorgverstrekkers als piloot in het zorgvliegtuig, hun patiënten als copiloot ten volle ondersteunen. We willen allen een veilige ‘take off’ en een zachte landing!

 

Nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?

De nieuwsbrief heeft geen vaste periodiciteit. Het enige criterium om hem te versturen is de relevantie van de informatie. We spammen niet! Al geabonneerd? Excuses voor deze herinnering.

Je hebt succesvol gesubscribed!