Vier nieuwe bestuursleden treden aan.

Naast Edgard Eeckman (voorzitter) en Sebastiaan Engelborghs (secretaris) bestaat de Raad van Bestuur voortaan uit Gertjie Brijssinck, Ilke Montag, Marc Segers en Lode Verreyen.

VZW-Voorzitter Edgard Eeckman, doctor in de media- en communicatiestudies, communicatiemanager van het UZ Brussel, gastprofessor over Patient Empowerment aan de Erasmushogeschool Brussel en auteur van het boek ‘Balanceren tussen macht en onmacht: Patient empowerment als grondslag voor gelijkwaardigheid in de relatie patiënt-arts’: “We zetten een volgende stap in de verdere professionalisering en duurzaamheid van ons initiatief. De nieuwe samenstelling vertegenwoordigt nog meer alle actoren die een rol spelen in het welbevinden van de patiënt”.
Prof. Sebastiaan Engelborghs, diensthoofd neurologie in het UZ Brussel en als neuroloog en neurologisch revalidatie-arts gespecialiseerd in neurodegeneratieve hersenziekten die tot dementie leiden en secretaris van de VZW Patient Empowerment: “Met de komst van vier nieuwe bestuursleden, die elk een essentieel aspect van patiëntenzorg vertegenwoordigen, zetten we een belangrijke volgende stap in de professionalisering van de vzw. Dat is belangrijk want de ambities zijn groot”.

Verdere professionalisering en duurzaamheid

Gertjie Brijssinck heeft een intense ervaring met borstkanker. Gertjie Brijssinck: “Ik heb aan den lijve ondervonden wat het betekent als je door een ernstig gezondheidsprobleem afhankelijk wordt van zorgverleners en van het zorgsysteem. Ik heb er veel positieve ervaring opgedaan én tegelijk ook gezien dat er nog veel voor verbetering vatbaar is, zeker als het gaat om het nauw betrekken van de patiënt. Via de VZW Patient Empowerment wil ik meehelpen om de stem van de patiënt luider te laten klinken en daardoor bijdragen tot een grotere rol van de patiënt in zijn of haar zorgproces maar ook in de organisatie van de zorg in het algemeen”.
Ilke Montag studeerde in 2001 af als arts en specialiseerde zich verder tot arts in de nucleaire geneeskunde. Na 6 jaar klinische praktijk koos ze heel bewust om, na het volgen van de nodige opleidingen, door te schuiven richting ziekenhuismanagement: eerst als adjunct medisch directeur en later als medisch directeur, eerst in het Imeldaziekenhuis in Bonheiden en nu in het Jan Yperman Ziekenhuis te Ieper. Ilke Montag: “Mijn visie als hoofdarts is dat patiënt en zorgverleners als één team moeten functioneren, samen in de richting van hetzelfde doel: kwaliteitsvolle zorg op maat van de patiënt, met respect voor elkaars waarden en normen”.
Marc Segers is zelfstandig consultant in de gezondheidszorg. Hij behaalde het diploma van verpleegkundige (nu bachelor) en daarnaast ook een pedagogisch diploma en een managementopleiding. In zijn loopbaan van meer dan 40 jaar werkte hij als verpleegkundige, hoofdverpleegkundige, zorgmanager en verpleegkundig directeur. Marc Segers: “’De patiënt/cliënt centraal’ is een slogan die ik als consultant met ruim 40 jaar verpleegkundige ervaring (zowel aan het bed als op managerial niveau) dagelijks zie en hoor in ziekenhuizen, WZC, …. Ik merk in de praktijk dat dit echter nog lang niet gerealiseerd is. Ik ervaar nog te vaak dat patiënten aan de zijlijn moeten blijven. Deze slogan ‘handen en voeten’ geven om het gevoel van ‘geleefd te worden’ dat patiënten soms ervaren, weg te werken zodat zij mee kunnen en mogen sturen, is wat mij aanspreekt in de VZW Patient Empowerment en dat mij motiveert om er deel van uit te maken”.
Lode Verreyen was 10 jaar lang praktijkassistent aan de Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg aan UGent, lesgever ‘communicatie in de gezondheidszorg’ en ‘motivationele gespreksvoering’ aan geneeskunde, tandheelkunde en Revaki (revalidatiewetenschappen en kinesitherapie). Daartoe volgde hij uiteenlopende opleidingen. Hij is ook de Belgische vertegenwoordiger en lid van het Adviescomité van EACH, de internationale organisatie voor communicatie in de gezondheidszorg. Lode Verreyen: “Mijn werk in de praktijk leert mij dat patiënten, meer dan de therapie op zich, vooral de manier waarderen waarop ik met hen omga, naar hen luister, en hen mee laat beslissen in heel het behandelproces. Ik durf zeggen dat de sterkte van onze interdisciplinaire praktijk ligt in het samen werken en beslissen met de patiënten. Het besef dat patiënten zoveel expertise te bieden hebben over hun therapie, maakt dat ik Patient Empowerment als fundament zie voor de organisatie van onze toekomstige gezondheidszorg”.

 

Het sleutelwoord is Samen

De VZW Patient Empowerment werd in augustus 2019 opgericht om de inzichten rond Patient Empowerment zoveel mogelijk ingang te doen vinden. De VZW streeft naar een gelijkwaardige relatie tussen patiënt en zorgverlener, in wederzijds respect. Ze wil die expertise en visie uitdragen op congressen en symposia, tijdens opleidingen en cursussen, in publicaties, via een nieuwsbrief en nog veel meer andere initiatieven en dit uiteraard in samenwerking met bestaande organisaties van zorgverleners, patiënten en anderen. De VZW richt zich niet tegen iets, maar voor iets; het sleutelwoord is Samen. De VZW werkt o.m. aan de uitgave van een praktijkboek voor zorgverleners rond Patient Empowerment, een bijhorende opleiding/training, een campagne voor een meer gelijkwaardige relatie tussen patiënt en zorgverlener en onderzoekt de mogelijkheid om een strip voor patiënten uit te geven. De VZW is beschikbaar voor advisering aan zorgorganisaties, de overheid en iedereen die tot Patient Empowerment en patiëntenparticipatie wil bijdragen. De VZW groepeert een groeiend aantal individuen, patiëntenverenigingen, zorgorganisaties en sympathisanten. Info op www.patientempowerment.be.

Nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?

De nieuwsbrief heeft geen vaste periodiciteit. Het enige criterium om hem te versturen is de relevantie van de informatie. We spammen niet! Al geabonneerd? Excuses voor deze herinnering.

Je hebt succesvol gesubscribed!