Nadat in september vorig jaar de raad van bestuur werd vernieuwd, richt de vzw Patient Empowerment nu ook een Dagelijks Bestuur op. Daaraan is nood door de toenemende vraag om ondersteuning en de positieve reacties van velen. “Je voelt zeer goed dat er al een hele tijd een soort momentum is”, zegt voorzitter Edgard Eeckman. “Participatie van patiënten maar evenzeer van de zorgverleners en van iedereen die op een of andere manier in de zorg werkt of ermee te maken krijgt, is aan de orde van de dag. Ons basisprincipe is en blijft dat we het samen moeten doen en in wederzijds respect”.

Naast de Raad van Bestuur is voortaan ook een Dagelijks Bestuur actief binnen de vzw Patient Empowerment. Naast voorzitter Edgard Eeckman maken daar Deborah Seys en Erik Van de Locht deel van uit. Al deze functies worden helemaal onbezoldigd ingevuld.

“De basis is een respectvolle samenwerking tussen zorgverlener en patiënt”

Deborah Seys is 35 jaar en expert methodologie & data bij Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ). Ze studeerde in 2007 af in de medische laboratorium technologie. Vervolgens behaalde ze een master in Management in Beleid van de Gezondheidszorg en een doctoraat in de biomedische wetenschappen. Sinds 2011 werkt ze rond het thema van kwaliteit van zorg in het VIKZ. De focus hiervan is: hoe kunnen we deze meten en verbeteren voor zowel de patiënt als de zorgverlener? De voorbije jaren wordt er ook gekeken naar de kleine betekenisvolle momenten in de zorg. Deborah heeft een chronische aandoening en bekijkt ‘patient empowerment’ vanuit beide perspectieven, ze denkt doorlopend mee vanuit haar ervaring als patiënt.

Waarom steunt ze de VZW Patient Empowerment? Deborah: “Kwaliteitsvolle zorg is niet enkel een opdracht van zorgverleners en zorgvoorzieningen. Patiënten kunnen hierin ook een actieve rol spelen. De basis hiervoor is een respectvolle samenwerking tussen zorgverlener en patiënt. Dat heb ik ook zelf ervaren.”

“De initiatieven die de VZW Patient Empowerment neemt, zijn moedig, nuttig en nodig”

Erik Van de Locht is 45 jaar en als zelfstandige actief binnen VDL Board Solutions BV op diverse vlakken: strategisch, financieel, organisatorisch. Hij behaalde eerst een algemene licentiaatsopleiding aan de Handelshogeschool in Antwerpen, en daarna een Master in Financieel Management. Hij startte zijn professionele loopbaan in de audit en maakte daar voor het eerst kennis met de gezondheidszorg: ziekenhuizen en mutualiteiten. Hij bekleedde diverse functies, o.m. in de chemische industrie, zowel nationaal als internationaal, steeds in financiën maar zeer dicht bij de core business. Bij het ZiekenhuisNetwerk Antwerpen/ZNA was hij vier jaar lang Algemeen Directeur Financiën en Aankoop. Hij volgde ook een opleiding Management voor de Ziekenhuisprofessional.

Waarom steunt hij de VZW Patient Empowerment? Erik: “’Patient Empowerment’ combineert voor mij de zorg en het empoweren van mensen. Zien we onze zorgverlener als een ‘meerdere’ omdat die meer kennis heeft en omdat we ervan afhankelijk zijn? Met als gevolg dat er niet enkel een zorgvraag is maar dat er ook veel onbeantwoorde vragen zijn over deze zorg? Ook die balans is een aspect van evolueren naar een nog kwaliteitsvollere zorg – in uitbreiding naar een aangenamer leven. De initiatieven die de VZW Patient Empowerment in dat kader neemt zijn moedig, nuttig en nodig. Daarvan deel kunnen uitmaken, maakt me trots. Samen verbinden rond deze zingeving met een optimale beleving van de zorg als inzet is een inspirerend vooruitzicht”.

Samen zal het trio geregeld overleggen over de lopende zaken en bewerkstelligen ze de operationele aspecten van de realisatie van de doelstellingen van de VZW en van de geplande activiteiten en voeren ze de beslissingen uit van de Raad van Bestuur. Naast Edgard Eeckman (voorzitter) en Sebastiaan Engelborghs (secretaris) bestaat de Raad van Bestuur uit Gertjie Brijssinck, Ilke Montag, Marc Segers en Lode Verreyen.

Het sleutelwoord is Samen

De VZW Patient Empowerment werd in augustus 2019 opgericht om de inzichten rond Patient Empowerment zoveel mogelijk ingang te doen vinden. De inzichten vetrekken van het doctoraatsonderzoek in de communicatiewetenschappen van Voorzitter Edgard Eeckman. De VZW Patient Empowerment streeft naar een gelijkwaardige relatie tussen patiënt en zorgverlener, in wederzijds respect. Ze wil die expertise en visie uitdragen op congressen en symposia, tijdens opleidingen en cursussen, in publicaties, via een nieuwsbrief en blog, en nog veel meer andere initiatieven. Dit wil ze uiteraard doen in samenwerking met bestaande organisaties van zorgverleners, patiënten en anderen. De VZW richt zich niet tegen iets, maar voor iets; het sleutelwoord is Samen.

De plannen …

De VZW werkt op korte termijn o.m. aan

  • een campagne voor een meer gelijkwaardige relatie tussen patiënt en zorgverlener in september,
  • de uitgave van een praktijkboek voor zorgverleners rond Patient Empowerment eind november (met bijhorende opleiding/training)
  • en een Patient Empowerment Monitor, eveneens in november.

De VZW adviseert zorgorganisaties en patiëntenverenigingen m.b.t. Patient Empowerment en patiëntenparticipatie. De VZW groepeert een groeiend aantal individuen, patiëntenverenigingen en zorgorganisaties en werkt dankbaar samen met een groot aantal verscheiden partners zonder dewelke de werking niet mogelijk zou zijn. Info op www.patientempowerment.be.

Nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?

De nieuwsbrief heeft geen vaste periodiciteit. Het enige criterium om hem te versturen is de relevantie van de informatie. We spammen niet! Al geabonneerd? Excuses voor deze herinnering.

Je hebt succesvol gesubscribed!