Eind oktober verschijnt bij uitgever Politeia het Praktijkboek Patient Empowerment. Het zal concrete tips geven hoe zorgverstrekkers (huisartsen, art-specialisten, verpleegkundigen, paramedici, mantelzorgers, thuiszorg, …) door hun gedrag het autonomiegevoel van een zorgvrager kunnen behouden of herstellen. Bij het boek wordt ook een les/opleiding ontwikkeld.

Het Praktijkboek Patient Empowerment voor zorgverstrekkers bouwt verder op het basisboek ‘Balanceren tussen macht en onmacht, Patient Empowerment als grondslag voor gelijkwaardigheid in de relatie patiënt-arts’ (Politeia) dat ondertussen aan zijn tweede druk toe is. Het zet de basisgedachten verder om in de praktijk.

De inhoud van het praktijkboek en van de les worden afgetoetst, verfijnd en aangepast op basis van de reacties en suggesties die we krijgen van zowel zorgvragers, zorgverstrekkers als zorgorganisaties. Het is de bedoeling dat zowel het boek als de les/opleiding tot stand komen in samenspraak met de zorgvragers en met het werkveld. Dat is belangrijk omdat we er daarmee willen voor zorgen dat zowel het boek als de les beantwoorden aan wat zorgvragers belangrijk en nodig vinden. Het gaat dan om zo concreet mogelijke zaken. Het gevoel van controleverlies zit immers in 1000 kleine dingen.

Organiseer een workshop

Daartoe organiseert de vzw Patient Empowerment tussen nu en juli workshops.

Elke workshop duurt twee uren en wordt geleid door Rolf Verlinden, een expert in dergelijke bijeenkomsten. Voorzitter Edgard Eeckman woont bij als observator en neemt nota’s. De workshops grijpen bij voorkeur fysiek plaats; een digitale formule wordt enkel gebruikt als het echt niet anders kan. De locatie is vrij, wij verplaatsen ons. Uiteraard wordt alle informatie anoniem verwerkt.

Aan een workshop nemen maximaal 10 en minimaal 6 personen deel; 7-8 personen is ideaal. Idealiter is er ook een mengeling van geslacht en leeftijd.

Organiseer een (proef)les/opleiding

Boek en les/opleiding worden parallel ontwikkeld en worden in oktober ook samen voorgesteld en gelanceerd. Daarom is het de bedoeling dat in de periode mei-juni enkele proeflessen worden gegeven aan zorgverstrekkers.

De meewerkende organisaties worden vermeld in het boek. Een workshop of les organiseren is uiteraard ook voor de organisator interessant en leerzaam.

Interesse om een workshop of proefles te organiseren? Laat dit dan snel weten door te mailen naar info@patientempowerment.be.

 

Nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?

De nieuwsbrief heeft geen vaste periodiciteit. Het enige criterium om hem te versturen is de relevantie van de informatie. We spammen niet! Al geabonneerd? Excuses voor deze herinnering.

Je hebt succesvol gesubscribed!