Velen zijn ervan overtuigd dat de zorgvrager zoveel mogelijk mee aan het stuur van zijn of haar eigen zorgproces dient te zitten. Dat blijkt uit de bevraging die de vzw’s Patient Empowerment en THE Institute lanceerden voorafgaand aan het zorgsymposium ‘Samen in actie’ op 25 oktober. Een overweldigende meerderheid van 94% gaat akkoord met de stelling.

94% van de deelnemers aan de enquête gaat akkoord met de stelling dat de zorgvrager (patiënt, cliënt, bewoner, …) zoveel mogelijk mee aan het stuur van zijn of haar eigen zorgproces dient te zitten. Welke zijn de 4 belangrijkste voorwaarden die de respondenten die akkoord gaan, erkennen: 1) de zorgverstrekker dient opgeleid te worden om de patiënt mee te laten sturen (45%) 2) de zorgvrager dient aan het stuur willen zitten (24%) 3) de zorgvrager dient er de capaciteiten voor te hebben (13%) 4) de zorgverstrekker dient het toe te laten (13%).

Welke zijn de twee belangrijkste hindernissen aangegeven door de 6% respondenten die niet akkoord gingen: 1) het zorgproces is niet soepel genoeg om dat toe te laten (56%) 2) veel zorgvragers zijn daar gewoon niet toe in staat (28%).

De ambitie van de vzw Patient Empowerment

De enquêteresultaten sluiten aan bij de ambities van de vzw Patient Empowerment. Voorzitter Edgard Eeckman: “Het is uiteraard aanmoedigend om te zien dat de overtuiging algemeen wordt gedeeld dat het aangewezen is dat een zorgvrager aan het stuur van zijn of haar zorgproces zit. Dat is immers de essentie van Patient Empowerment. Naast doorlopende algemene sensibilisering van alle betrokkenen pakken we als vzw de belangrijkste aangegeven voorwaarde aan onder meer door de publicatie van het nieuwe ‘Praktijkboek Patient Empowerment voor Zorgverstrekkers’ (Politeia) en de lancering van een les, workshops en dergelijke meer die we zelf hebben ontwikkeld. De volgende stap zal zijn om ook zorgvragers te coachen want aan het stuur van je zorg zitten, vraagt ook van hen ‘participatieve competenties’. Daarnaast moeten overheden en politici het zorgsysteem aanpassen opdat zorgverstrekkers die tijd steken in het betrekken van hun zorgvragers daar financieel niet voor worden afgestraft maar daartoe net worden aangemoedigd.”

THE Institute voorzitter dr. Ilke Montag:  “Zowel om piloot als om co-piloot te zijn, heb je een stevige vorming nodig. Iets waar THE Insitute zich mee wil voor inzetten. Samen – zorgverleners, zorgklanten, zorginstellingen en industrie – kunnen we zo de noodzakelijke kwaliteitsvolle, warme zorg mogelijk maken. Der Weg ist das Ziel.”

Wie nam deel?

De enquête liep van eind mei tot begin oktober 2022. 567 respondenten beantwoordden de vraag volledig. 37% waren zorgvragers, 33% zorgverstrekkers (inclusief mantelzorgers) en 30% niet-zorgverstrekkers maar actief in een gezondheidsorganisatie. De respondenten vertegenwoordigen een grote variatie in leeftijdsgroepen: 5% tussen 20 en 30 jaar, 16% tussen 30 en 40 jaar, 24% tussen 40 en 50 jaar, 30% tussen 50 en 60 jaar en 25% ouder dan 60 jaar. 3% volgde enkel lager onderwijs, 18% kreeg hoger onderwijs, 27% professioneel onderwijs, 6% academische bachelor, 39% master en 7% een doctoraat.

Het doel van het symposium op 25 oktober

De resultaten worden verder toegelicht op het hybride zorgsymposium ‘Samen in actie’ op 25 oktober georganiseerd door de vzw’s Patient Empowerment en THE Institute. Dat symposium richt zich tot zorgvragers, zorgverstrekkers en zorgorganisaties. Het zet een verdere stap in het concretiseren van het concept Patient Empowerment. Info op https://www.t-h-e-institute.org/samen-in-actie.

 


Schrijf nu in voor het hybride zorgsymposium van de vzw’s Patient Empowerment en THE Institute op

dinsdag 25 oktober 2022

Nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?

De nieuwsbrief heeft geen vaste periodiciteit. Het enige criterium om hem te versturen is de relevantie van de informatie. We spammen niet! Al geabonneerd? Excuses voor deze herinnering.

Je hebt succesvol gesubscribed!