De vzw Patient Empowerment heeft een zeer actief jaar achter de rug. En ook een dynamisch jaar in het voorzicht. Wat zijn we van plan?

Corona stond de werking van de vzw vorig jaar niet in de weg. Ons druk bijgewoond digitaal zorgsymposium georganiseerd met onze partner THE Institute, leverde enkel zeer positieve reacties op. De piloot van de toch unieke Patient Empowerment-Monitor, ontwikkeld met onze partner BING Research, werd afgerond. Ongeveer 50 zorgorganisaties namen deel aan onze eerste campagne ‘Elke stap zet je samen’. We waren doorlopend actief op sociale media, er werden uiteenzettingen en lessen georganiseerd, nieuwe Ambassadeurs sloten zich aan, vrijwilligers staken de handen uit de mouwen, meerdere ondernemingen gaven ons de nodige financiële armslag en verschillende bedrijven stelden hun expertise ter beschikking.

Het Patient Empowerment-concept wordt verder geconcretiseerd

We blijven in 2022 sensibiliseren om de inzichten rond Patient Empowerment te verbreiden via onze blogs, spreekbeurten, speeches, media-aandacht, …

Tegelijk voorzien we grote stappen in het verder omzetten van de inzichten in de praktijk. In dat kader:

  • komt er in oktober opnieuw een symposium en dit n.a.v. de publicatie van het Praktijkboek Patient Empowerment voor zorgverstrekkers, en lanceren we een bijhorende les/opleiding .
  • Bijzonder is dat de inhoud van het Praktijkboek mee tot stand komt met alle betrokkenen. Tot en met juni organiseren we daartoe workshops en bijeenkomsten. Ben je geïnteresseerd om met zorgverstrekkers van jouw organisatie of met een selectie van jouw zorgvragers zo’n workshop te laten plaatsgrijpen? Mail dan naar info@patientempowerment.be. Het is gratis en de resultaten zijn ook voor jezelf relevant.
  • Graag willen we de les/opleiding voor zorgverstrekkers die we in oktober formeel lanceren voorafgaand uittesten. Ben je geïnteresseerd om zo’n les voor zorgverstrekkers te organiseren? Mail dan naar info@patientempowerment.be. Ook dat is gratis en voor jou leerrijk.
  • In het laatste kwartaal van 2022 komt er een vervolg op onze campagne ‘Elke stap zet je samen’. We hebben alle deelnemers uit 2021 uitgenodigd suggesties en verbeterpunten door te geven.
  • We willen graag ook verder wetenschappelijk onderzoek doen. We zijn zeer geïnteresseerd in studenten (bachelor, master, doctoraat) die als thesisonderwerp een aspect van Patient Empowerment willen uitdiepen en onderzoeken. Een niet limitatief overzicht van mogelijke onderwerpen vind je HIER.

De uitdaging

Patient Empowerment heeft alles te maken met gedragsverandering. Daarom is opbouwen essentieel. Zowel administratief als financieel moet onze vzw zich duurzaam organiseren en ook daarvoor steken we dit jaar een tandje bij. We zijn onze leden (patiëntenverenigingen, zorgorganisaties, individuele leden, partners) dankbaar alsook de bedrijven die ons financiële armslag hebben gegeven. Om onze inzet te verankeren gaan we op zoek naar bijkomende en duurzame financiering. We zouden immers iemand moeten kunnen aanwerven voor minstens een deeltijdse secretariaatsondersteuning.

Houd je ons op de hoogte?

Breng ons op de hoogte van initiatieven die je organiseert en die passen bij of aanleunen tegen het Patient Empowerment-concept (communicatie, participatie, beleving, gelijkwaardigheid). We houden goede voorbeelden bij en verspreiden ze graag verder. Ook onze blog staat te jouwer beschikking. We publiceren ook artikels van experts en boekrecensies. Laat vooral weten als je zin hebt om in de pen te kruipen door te mailen naar info@patientempowerment.be. We staan ter beschikking voor eindredactie.

Natuurlijk kunnen we ook altijd nog helpende handen gebruiken. We overbevragen geen enkele vrijwilliger en werken met precieze, duidelijk afgebakende opdrachten.

En misschien heb je zelf nog een ander idee? Wil je nog op een andere manier ondersteunen? Laat dat dan vooral weten. Je kent ondertussen ons motto: SAMEN maken we de zorg beter. Alle gebekvecht op bijvoorbeeld sociale media ten spijt, is en blijft onze attitude fundamenteel positief en opbouwend. Reageer via info@patientempowerment.be.

We danken ook de partners die specifiek het zorgsymposium op 27 oktober hebben gesteund:

BD, Boehringer-Ingelheim, Chiesi, Gedeon Richter, HICT en Roche

Nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?

De nieuwsbrief heeft geen vaste periodiciteit. Het enige criterium om hem te versturen is de relevantie van de informatie. We spammen niet! Al geabonneerd? Excuses voor deze herinnering.

Je hebt succesvol gesubscribed!