In een debat in ‘Ter Zake’ enige tijd geleden werd naar aanleiding van het geweld op zorgverstrekkers geopperd dat er misschien “ook eens naar de plichten van de patiënt” zou moeten worden gekeken. Dat is onterecht.

Uiteraard is geweld tegen zorgverstrekkers altijd af te keuren. Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid Vandenbroucke verklaarde naar aanleiding van de tv-beelden met geweld dat de straffen zullen worden verzwaard bij agressie tegen mensen in de zorg. Terecht en zeer wenselijk.

Zorgverstrekkers horen buiten conflicten te staan. Het belang daarvan heb ik ook ervaren toen ik begin de jaren ’80 gedurende zes jaar verantwoordelijk was voor de dienst communicatie van het Belgische Rode Kruis. Een neutrale organisatie die in conflictgebieden met alle partijen kan onderhandelen omdat ze geen partij kiest en altijd het belang van de slachtoffers vooropstelt. En dat gaat op voor elke zorgverstrekker in de zorg.

Geweld is de uitzondering, niet de regel

Maar of daarvoor met betrekking tot geweld “eens naar de plichten van patiënten moet worden gekeken”? Ziekenhuizen in Vlaanderen noteren gemiddeld 3 tot 6 incidenten per dag. Maar hoeveel patiënten komen per dag naar een ziekenhuis? Honderden. Ontelbaar meer dus. Geweldpleging is geen kenmerk van patiënten maar van mensen die buiten de zorg gewelddadig zijn en dat agressief gedrag meenemen naar de zorg. Spreken over de plichten van de patiënt in het kader van geweld op zorgverstrekkers veralgemeent het geweld tot alle patiënten en dat is zeer onterecht. Alle patiënten viseren omwille van enkelen, werkt polarisering in de hand.

De uitspraak gaat overigens ook voorbij aan de vaststelling dat toenemende agressie een kenmerk is van de samenleving waarin we leven in het algemeen, het is niet eigen aan de zorg.

Geweld is altijd af te keuren, op wie en waar dan ook!

Geweld tegen zorgverstrekkers heeft uiteraard niets van doen met patiënt empowerment. Patiëntenrechten en patient empowerment zijn er gekomen en zijn nodig omdat de machtsbalans tussen zorgvrager en zorgverstrekker aan de basis in onevenwicht is. Ze dienen om het evenwicht te herstellen en om zo tot een gelijkwaardigere relatie te komen. Niet om de balans te laten overhellen naar de patiënten.

Ja, natuurlijk brengt patiënt-zijn ook plichten met zich mee. De plicht om verantwoordelijkheid op te nemen voor je gezondheid en zorg en de plicht om de behandeling correct uit te voeren en daarover eerlijk te zijn tegen je arts bijvoorbeeld.

En ja, zeer zeker moet de relatie zorgvrager-zorgverstrekker gebaseerd zijn op wederzijds respect.

Maar neen, met betrekking tot geweld op zorgverstrekkers zijn geen specifieke plichten voor zorgvragers nodig. Een patiënt moet op dat vlak voldoen aan de plichten van elke burger. Geweld is altijd onwenselijk en af te keuren, op wie en waar dan ook.

Nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?

De nieuwsbrief heeft geen vaste periodiciteit. Het enige criterium om hem te versturen is de relevantie van de informatie. We spammen niet! Al geabonneerd? Excuses voor deze herinnering.

Je hebt succesvol gesubscribed!