Merk: Boomer – Bouwjaar 1944 – Max. snelheid: ca. 3 km/uur. Twintig jaar mantelzorg en een reeks eigen aandoeningen waarvan de combinatie moeilijk op een bevredigende manier te behandelen blijkt, hebben haar een schat opgeleverd aan ervaringen in de zorg. Zowel over hoe het kan als hoe het vooral niet moet. In de hoop dat ook anderen daar wat aan hebben, wil ze die graag delen.
Niemand met een modaal inkomen zal, bij zijn of haar volle verstand, een bedrag van enige betekenis uitgeven zonder minstens een klein onderzoekje van de markt. Hoe komt het dat diezelfde consumenten zonder enige aarzeling iemand opdragen of toestemming geven een gat in hun lijf te maken, nadat ze chemisch eerst door iemand anders buiten bewustzijn zijn geblazen of gespoten?

Er hangt natuurlijk een voorgeschiedenis aan dit verhaal. Artsen, notarissen, ambtenaren, leerkrachten en geestelijken waren lang de enige echt geletterde burgers. Geld ging meestal samen met een hogere opleiding terwijl armoede vaak ook onwetendheid genereerde. Een tweede aspect was de overtuiging dat het lichaam van de mens een apart en half goddelijk organisme was, dat in niets met de andere zoogdieren te vergelijken is. Resultaat? Als de dokter zei dat er een operatie nodig was, wie was jij dan om de noodzaak ervan in twijfel te trekken? Ondertussen zijn de tijden gelukkig veranderd en de mensen ook. Maar precies in de relatie tussen professionele zorgverstrekkers en hun consumenten, blijft er een veel grotere afstand bestaan dan pakweg tussen een loodgieter en zijn bouwheer. Voor een deel ligt dat aan het feit dat de meeste patiënten verbijsterend weinig weten over het lijf waar ze al zo lang in wonen.

“De meeste patiënten weten verbijsterend weinig over het lijf waar ze al zo lang in wonen”.

Of het onderwijs daar al in geëvolueerd is, kan ik helaas niet beoordelen, bij gebrek aan kleinkinderen. Uit mijn eigen schooltijd herinner ik me nog wel een paar eigenaardige hiaten. Het menselijk lichaam bestond toen uitsluitend uit een bloedsomloop en een primitief spijsverteringsstelsel, die bovendien volledig los van elkaar functioneerden. De bloedsomloop beperkte zich tot de romp, want hoofd en ledematen ontbraken er volledig aan. De spijsvertering was zelfs nog in zwart-wit en begon bij een schematische tong en hield op net vóór de anus. Beide systemen waren strikt onzijdig omdat daarmee het probleem vermeden werd van de borsten en het verschil in de geslachtsorganen. Dat verschil kon immers leiden tot vragen waar het onderwijs toen nog niet rijp voor was. Geslachten, hormonen en voortplanting waren mysteries waarvan de verklaring aan het leven zelf werd overgelaten, met alle treurige gevolgen van dien.

“Gebrek aan kennis over het eigen lichaam geeft een voorsprong aan de arts”

Het feit dat het gros van de jonge mensen zelfs nu nog steeds veel te weinig weet over het functioneren van het eigen lichaam en dat ze later meestal bijscholing daarover overbodig vinden, geeft artsen een niet te onderschatten voorsprong op de modale patiënt. Dat mag ook. Stel je voor dat de eerste de beste tuinier het in zijn hoofd zou halen om je ontstoken appendix te verwijderen. Maar wat meer inzicht in wat jouw lichaam precies doet, en hoe je daar zelf mee wenst om te gaan, is niet alleen ongelooflijk belangrijk voor jezelf als mens, maar ook voor je contacten met een huisarts of specialist.

“Inzicht helpt je beslissen wat je wel en niet wil”

Meer inzicht in de binnenkant van je lijf laat je pas echt toe een inventaris te maken van de dingen die je wel en niet wil, van stukken die je misschien zelfs wilt missen en welke vooral niet. En of je met alle nadelen van een behandeling vrede neemt voor de rest van je leven. Ook als ze slaagt. Vooral als ze slaagt. Informeer je over de organisatie van een gemiddeld lichaam en bewonder de precisie waarmee dat allemaal op elkaar inspeelt. Het is niet alleen goed voor je lichamelijke gezondheid. Het helpt ook om zelf wat verantwoordelijker met dat prachtige geheel om te gaan. En het is goed voor je geestelijke gezondheid.

____________________________________________________________

Voortaan een melding krijgen als er een nieuwe blog is gepubliceerd of als er nieuws is m.b.t. Patient Empowerment? Abonneer je via de link op de homepage.

Wil je zelf een ervaring of standpunt delen via de blog van de vzw Patient Empowerment? Laat het ons weten.

Nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?

De nieuwsbrief heeft geen vaste periodiciteit. Het enige criterium om hem te versturen is de relevantie van de informatie. We spammen niet! Al geabonneerd? Excuses voor deze herinnering.

Je hebt succesvol gesubscribed!