Lieve Flour – Merk: Boomer – Bouwjaar 1944 – Max. snelheid: ca. 3 km/uur. Twintig jaar mantelzorg en een reeks eigen aandoeningen waarvan de combinatie moeilijk op een bevredigende manier te behandelen blijkt, hebben haar een schat opgeleverd aan ervaringen in de zorg. Zowel over hoe het kan als hoe het vooral niet moet. In de hoop dat ook anderen daar wat aan hebben, wil ze die graag delen.

Het was een experiment, een wild idee. Best mogelijk dat het een roemloze dood sterft, maar het is het proberen waard. Dus we probeerden: een resident bracht andere residenten samen in een babbelgroep.

In een woonzorgcentrum wordt zo goed als alles georganiseerd door – de naam zegt het al – de organisatie. Daar wilde ik als bewoner om verschillende redenen verandering in brengen. De Babbel(h)ut, dus.

Het concept is eenvoudig en er zijn maar drie regels:

  1. Het is van en voor de bewoners, maar bezoekers en familie mogen er zich ook in mengen. Personeel mag niet deelnemen.
  2. Het thema van de maand moet gerespecteerd worden.

Iedereen, ook langpraters, moet zich beperken tot drie minuten.

Babbelhut & Babelutte

Iedereen krijgt een drankje of zelfs meer dan één, en een echte lekkere harde Babbelutte, zoals je op muziekfestivals een bandje krijgt. Daarnaast heb ik besloten dat ik de bewoners met en zonder tandprothese zal tegemoetkomen door de volgende keer ook iets aan te bieden om op te sabbelen dat minder kleverig is. De Babbelutten blijven wel staan. Voor de naam.😉

De eerste bijeenkomst

Ik kijk er met voldoening op terug. Voor die eerste keer had ik technische bijstand gevraagd aan iemand van het animatieteam. Dankjewel, Mieke! Want men kan me van veel beschuldigen, maar gastvrouw zijn is daar niet bij. Dus heeft zij me uitgelegd hoe het zit met de koffiemachine en de waterkoker en wat ik moet doen met de afwas, achteraf. Dat laatste is simpel: de keuken waarschuwen dat er wat staat.

Het eerste thema

Het eerste thema moest veilig aanvoelen en er een zijn waar we allemaal experts in zijn. Kwestie van de lat niet meteen op schouderhoogte te leggen. Het werd: ‘Ouder worden’.

Ondanks het feit dat er bewust geen extra reclame voor gemaakt was, kwamen er dertien deelnemers opdagen. Dat was een geweldig verschil met de twee deelnemers die ik had verwacht.

Een tweede, geweldige meevaller was hun openheid. De verhalen waren eerlijk, ontroerend, persoonlijk, ernstig. Emoties werden geuit. Met en zonder woorden. Het was … prachtig. Ik vind er geen ander woord voor.

Te verwachten was dat het thema na een uurtje uit het oog verloren werd, maar dat vond ik niet zo erg en ik ben het dan ook niet meer gaan terughalen.

Een goede leerschool

De volgende keer bereid ik het iets beter voor, bijvoorbeeld door kaartjes met vragen te maken. Als de vaart even uit het gesprek is, laat ik iemand een kaart trekken en de vraag beantwoorden. En dan weer iemand anders.

In tegenstelling tot wat er meestal wordt gedaan, schrijf ik niets op tenzij een van de deelnemers dat vraagt.

“Dient al dat moois ook nog ergens voor?”

Absoluut! Het doel is op een gezellige manier in een veilige situatie een onderwerp aan te snijden. Elkeen doet z’n verhaal ongedwongen in eigen woorden en in eigen dialect, en deelt eigen emoties met anderen, ook over thema’s die minder voor de hand liggen. Want als wij, bewoners, dat durven in de Babbelhut, durven we straks misschien ook onze mening geven op de gebruikersraad. Participeren is een proces, je moet het leren.

Dat wordt dan opnieuw een instrument van participatie en inspraak van en voor de bewoners, een parlement waarin we allemaal onze stem mogen laten horen. Dat doel is niet eens zo ver als ik eerst vreesde. En het is empowerment dat door bewoners zelf wordt opgezet, we empoweren onszelf.

Ik voel me zo trots op mijn medebewoners voor de manier waarop ze aan de eerste Babbelhut hebben deelgenomen. Dank aan jullie allemaal!

Nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?

De nieuwsbrief heeft geen vaste periodiciteit. Het enige criterium om hem te versturen is de relevantie van de informatie. We spammen niet! Al geabonneerd? Excuses voor deze herinnering.

Je hebt succesvol gesubscribed!