Noks Nauta is niet-praktiserend arts, psychologe en ere-bestuurslid van het Nederlandse Instituut Hoogbegaafdheid Volwassen (www.IHBV.nl). Samen met Lukien Hoiting gaf ze vanuit het IHBV onlangs het boek ‘Hoogbegaafde hulpzoekers, Wanneer je er zelf niet uitkomt’ uit. Daarin wordt vooral ingegaan op hoogbegaafden die bij hen passende psychische hulp zoeken.

Een leerzaam verhaal over hoe een consultatie escaleert. En (gelukkig) de-escaleert.

Zelf het proces in handen houden, ook als patiënt, dat willen veel mensen, en zeker hoogbegaafden, is mijn ervaring. Hoewel artsen wel altijd praten over die eigen regie, gaat het in de praktijk niet altijd goed met de zeer autonome mensen in contacten met hulpverleners.  En soms verrassend genoeg ook wel. Ik illustreer het met een eigen ervaring.

Broze botten

Laat ik bij het begin beginnen. Omdat ik door een combinatie van factoren al ruim twintig jaar geleden osteoporose bleek te hebben, leek het mijn huisarts verstandig dat ik medicijnen zou gebruiken. Veel keuze was er toen niet. Eigenlijk was er maar één geneesmiddel. Dat moest je eenmaal per week gebruiken en dat gaf nogal eens bijwerkingen. Omdat ik wist dat ik het lang zou moeten innemen, vroeg ik om een verwijzing naar een medisch specialist. Ik wilde immers graag overleggen over andere mogelijkheden. Zo’n specialist zou de nieuwste inzichten hebben, meende ik. In mijn woonplaats was iemand die daarin gespecialiseerd was. Ik moest lang (een paar maanden) wachten op een afspraak maar inderdaad bleek hij me een ander medicijn aan te raden dan de huisarts. Dat geneesmiddel zou vanwege mijn jongere leeftijd passender zijn. Alleen moest ik het wel elke dag slikken.

Ik vroeg zoals gebruikelijk om de brief aan de huisarts ook naar mij te sturen. Dat was toen niet gebruikelijk, maar deze arts vond dat prima. Toen ik achteraf de brief las, stond er een forse fout in. Bij mijn lichaamsgewicht stond 89 kg terwijl ik op dat moment 69 kg woog. Dat irriteerde mij nogal. Fouten kunnen natuurlijk altijd, maar tussen artsen is het zeker ongewenst.

Harde stoelen

Nu komt het tweede deel van mijn verhaal. Eerlijk gezegd was ik niet zo blij met het medicijn. Het dagelijkse slikken, herinnerde me er steeds aan dat ik slechte botten had. Bovendien kreeg ik in die periode veel gewrichtsklachten en ook een vorm van astma. Maar ik wist natuurlijk niet of dat door de medicijnen kwam. Nadat ik het middel enkele jaren had gebruikt, kon ik terug voor controle met een speciale scan.

Toen ik de afspraak had, moest ik wachten op een harde houten stoel. Dat deed pijn en ik vroeg of er ook andere stoelen waren. Niet dus. Merkwaardig dat we als oudere mensen op zulke harde stoelen moeten zitten, terwijl (bij mij in elk geval) het lichaamsvet afneemt. Daar kwam nog bij dat er een lange wachttijd was. Al werd een precies uur afgesproken en het nog in de ochtend was, moest ik zeker drie kwartier wachten. Ik kon wel tegen mezelf zeggen dat deze dokter dus veel tijd aan zijn patiënten besteedt, maar ik raakte toch geïrriteerd. Ik had nog wel wat anders te doen dan wachten. Ook hoorde ik in de wachtkamer de assistente aan de balie hardop praten met patiënten waarbij medische details aan bod kwamen en ik vond het niet fijn dat dit daar allemaal te horen was. Dat zijn toch privacygevoelige zaken.

“STOP! We beginnen opnieuw!”.

Toen ik dan eindelijk aan de beurt was, stapte ik door alles wat voorafging wat opgezweept de consultatieruimte binnen. De arts maakte excuses over de lange uitloop. Ik kon het niet laten meteen iets te zeggen over de harde stoelen en hij bood me onmiddellijk zijn bureaustoel aan; dat vond ik wel aardig. Ik liet ook niet na een commentaar te geven bij de fout in de brief. Na een paar zinnen riep de dokter “Stop! Dit gaat niet goed. Wilt u een kop koffie? We gaan opnieuw beginnen.”

Daardoor realiseerde ik me dat ik door mijn ongerustheid en mijn irritatie over stoelen, wachttijd en fout in de brief van alles had opgehoopt en daardoor als een tank overkwam. Ik maakte meteen mijn excuses en zei dat het aan mij lag. Ik vertelde dat ik ongerust was en een heleboel vragen had. En dat ik door het lange wachten geïrriteerd geraakt was. Toen begonnen we opnieuw.

De-escalatie

Hij bleef tot mijn verrassing vriendelijk en zei: “Stel uw vragen maar.” Ik had een lijstje met wat ik allemaal wilde vragen. Hij nam alle tijd voor me en gaf uitgebreid antwoord. Tenslotte pakte hij zijn dictafoon en zei: “Nu ga ik de brief aan de huisarts inspreken en u mag meeluisteren en mij onderbreken als het niet klopt.” Dat vond ik geweldig. Er waren inderdaad enkele dingen die niet helemaal juist waren en die corrigeerde hij dan meteen als ik dat opmerkte. Na afloop zei hij dat hij het heel interessant had gevonden om met mij te praten aan de hand van mijn vragen.

Een arts die mij volledig serieus neemt

Zo wil ik het dus. Een arts die mij volledig serieus neemt. Die mijn vragen echt beantwoordt en me niet afscheept. Ik heb al eerder met andere artsen conflicten gehad als ze me niet ernstig namen en afscheepten. Ik ben ook wel eens weggelopen om die reden.

Ik realiseer me dat dit soort gesprekken voor de arts meer werk zijn. Ze kosten meer tijd dan gemiddeld, maar ook meer inspanning omdat patiënten zoals ik veel meer en diepgaandere vragen stellen. Misschien ook wel vragen waar ze niet (meteen) een antwoord op hebben. Maar daarom was het zo leuk dat deze arts zei dat hij het wel heel interessant had gevonden om met mij te praten.

Ik hoop dat artsen ook begrijpen dat, wanneer ze niet ernstig ingaan op de vragen van een patiënt, die vragen steeds weer opnieuw worden gesteld, of dat de patiënt ermee naar een andere arts gaat. En dat dit wellicht net veel meer tijd vraagt aan de zorg.

Speciale poliklinieken voor hoogbegaafden?

Ik heb wel eens gedacht dat er beslist artsen zijn die juist zeer geschikt zijn voor deze hoogbegaafde en ‘doorvragende’ patiënten. Artsen die hen veel sneller begrijpen, en daardoor betere diagnoses kunnen stellen. Niet zelden heb ik verhalen gehoord van hoogbegaafden die door artsen als ‘shoppers’ werden gezien. Zij voelden zich dan als patiënt afgescheept. Maar als ze een arts troffen die wel goed contact met hen kon maken en goed luisterde, dan werd de situatie helder, kon er een gezamenlijke aanpak worden afgesproken en was de patiënt tevreden, het shoppen stopte.

Speciale poliklinieken voor hoogbegaafden zijn natuurlijk een brug te ver en dat zou te duur zijn. En eigenlijk willen veel patiënten echt betrokken worden bij hun zorg en behandeling. Als dat nu eens bij alle patiënten zou gebeuren die dat wensen, zouden hoogbegaafden met hun heel veel vragen informatief meteen ook aan hun trekken komen. Het kan onnodige ingrepen voorkomen, sommige medicijnen hoeven niet gebruikt te worden. Los van het welzijn van de patiënten kan het ook geldbesparend zijn.

Zouden we daar een proef mee kunnen doen?


Hernieuw je lidmaatschap & Word lid!

 

Nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?

De nieuwsbrief heeft geen vaste periodiciteit. Het enige criterium om hem te versturen is de relevantie van de informatie. We spammen niet! Al geabonneerd? Excuses voor deze herinnering.

Je hebt succesvol gesubscribed!