Twintig concrete tips om als zorgvrager geëmpowerd te zijn

Als patiënt, cliënt, bewoner, … hoef je de zorg niet zomaar te ondergaan. Het gaat tenslotte om jouw leven, jouw lichaam, jouw geest. Je mag verwachten dat er naar jou wordt geluisterd. Op deze pagina krijg je 20 belangrijke tips die je helpen om gehoord te worden.

Wie is Chadia Cambie?

De tips voor zorgvragers werden ingelezen door Chadia Cambie. Zij is leerkracht en heeft een artistieke carrière achter de rug op de planken en in de media. In bijberoep begeleidt ze ouders van kinderen met specifieke zorgnoden. Ze volgde uiteenlopende therapeutische opleidingen. Chadia tracht een vangnet en een veilige plek te bieden waar ouders en hun kinderen tot rust kunnen komen, begeleiding krijgen en lotgenoten ontmoeten. Een plek waar ze inspiratie en tools meekrijgen om verder te gaan.

20 concrete tips

Meer tips?

Basisboek Patient Empowerment

Wat is Patient Empowerment? Op basis van o.m. zijn doctoraatsonderzoek legt Edgard Eeckman dat op een duidelijke en toegankelijke manier uit. Dit vlot geschreven boek is leerrijk voor zowel zorgvragers, zorgverstrekkers, iedereen werkzaam in de zorg alsook voor beleidsmakers. Info lees je HIER.

Een tip geven?

Wat vind je als zorgvrager zelf de belangrijkste tip die je zou geven? Mail die naar info@patientempowerment.be. We checken dan of jouw tip al in het nieuwe ‘Praktijkboek Patient Empowerment voor Zorgverstrekkers’ staat. Is dat niet het geval, dan voegen we jouw tip toe bij de volgende druk. Samen maken we de zorg beter.

De vzw Patient Empowerment wordt gesteund door