Tips van sprekers zorgsymposium 'Samen in actie'

Tijdens het zorgsymposium ‘Samen in actie’ op 25 oktober (van de vzw’s Patient Empowerment & The Institute) werd aan elke spreker gevraagd om een empowerment-tip te geven aan zorgvragers, zorgverstrekkers, zorgorganisaties, … Op deze pagina hun tips.

‘Samen in actie’

‘Samen in actie’ was het thema van het 2de zorgsymposium dat de vzw’s Patient Empowerment en The Institute samen hebben georganiseerd. Elke spreker gaf vanuit zijn/haar ervaring & expertise een tip. Voorzitter vzw Patient Empowerment Edgard Eeckman onderstreepte dat patient empowerment enkel gerealiseerd kan en zal worden als alle betrokkenen op alle niveaus samenwerken. Daar was iedereen het over eens.

Tips van de sprekers

Meer tips?

Basisboek Patient Empowerment

Wat is Patient Empowerment? Op basis van o.m. zijn doctoraatsonderzoek legt Edgard Eeckman dat op een duidelijke en toegankelijke manier uit. Dit vlot geschreven boek is leerrijk voor zowel zorgvragers, zorgverstrekkers, iedereen werkzaam in de zorg en beleidsmakers. Info lees je HIER.

Praktijkboek boordevol concrete tips

Redacteurs Lynn De Pelsmaeker en Edgard Eeckman noteerden een Praktijkboek boordevol praktische tips voor zorgverstrekkers. Ze putten uit literatuur, eigen ervaring en luisteren naar zorgvragers en zorgverstrekkers. Het is ook bruikbaar voor zorgorganisaties en eigenlijk voor eenieder werkzaam in de zorg. Info lees je HIER.

De vzw Patient Empowerment wordt gesteund door