Dagelijks bestuur

Naast de Raad van Bestuur is voortaan ook een Dagelijks Bestuur actief binnen de vzw Patient Empowerment. Naast voorzitter Edgard Eeckman maken daar Deborah Seys en Erik Van de Locht deel van uit. Samen zal het trio geregeld overleggen over de lopende zaken en bewerkstelligen ze de operationele aspecten van de realisatie van de doelstellingen van de VZW en van de geplande activiteiten en voeren ze de beslissingen uit van de Raad van Bestuur. Al deze functies worden helemaal onbezoldigd ingevuld.

Deborah Seys is 35 jaar, wetenschappelijke medewerker bij CEBAM en post-doctoraat medewerker bij KU Leuven. Ze studeerde in 2007 af in de medische laboratorium technologie. Vervolgens behaalde ze een master in Management in Beleid van de Gezondheidszorg en een doctoraat in de biomedische wetenschappen. Sinds 2011 werkt ze rond het thema van kwaliteit van zorg. De focus hiervan is: hoe kunnen we deze meten en verbeteren voor zowel de patiënt als de zorgverlener? De voorbije jaren wordt er ook gekeken naar de kleine betekenisvolle momenten in de zorg. Deborah heeft een chronische aandoening en bekijkt ‘patient empowerment’ vanuit beide perspectieven, ze denkt doorlopend mee vanuit haar ervaring als patiënt.

Waarom steunt ze de VZW Patient Empowerment? Deborah: “Kwaliteitsvolle zorg is niet enkel een opdracht van zorgverleners en zorgvoorzieningen. Patiënten kunnen hierin ook een actieve rol spelen. De basis hiervoor is een respectvolle samenwerking tussen zorgverlener en patiënt. Dat heb ik ook zelf ervaren.”
Erik Van de Locht is 45 jaar en als zelfstandige actief binnen VDL Board Solutions BV op diverse vlakken: strategisch, financieel, organisatorisch. Hij behaalde eerst een algemene licentiaatsopleiding aan de Handelshogeschool in Antwerpen, en daarna een Master in Financieel Management. Hij startte zijn professionele loopbaan in de audit en maakte daar voor het eerst kennis met de gezondheidszorg: ziekenhuizen en mutualiteiten. Hij bekleedde diverse functies, o.m. in de chemische industrie, zowel nationaal als internationaal, steeds in financiën maar zeer dicht bij de core business. Bij het ZiekenhuisNetwerk Antwerpen/ZNA was hij vier jaar lang Algemeen Directeur Financiën en Aankoop. Hij volgde ook een opleiding Management voor de Ziekenhuisprofessional.
Waarom steunt hij de VZW Patient Empowerment? Erik: “’Patient Empowerment’ combineert voor mij de zorg en het empoweren van mensen. Zien we onze zorgverlener als een ‘meerdere’ omdat die meer kennis heeft en omdat we ervan afhankelijk zijn? Met als gevolg dat er niet enkel een zorgvraag is maar dat er ook veel onbeantwoorde vragen zijn over deze zorg? Ook die balans is een aspect van evolueren naar een nog kwaliteitsvollere zorg – in uitbreiding naar een aangenamer leven. De initiatieven die de VZW Patient Empowerment in dat kader neemt zijn moedig, nuttig en nodig. Daarvan deel kunnen uitmaken, maakt me trots. Samen verbinden rond deze zingeving met een optimale beleving van de zorg als inzet is een inspirerend vooruitzicht”.