Dagelijks bestuur

Naast de Raad van Bestuur is ook een Dagelijks Bestuur actief binnen de vzw Patient Empowerment. Naast voorzitter Edgard Eeckman maakt Erik Van de Locht er deel van uit. Samen overlegt het duo geregeld over de lopende zaken en bewerkstelligen ze de operationele aspecten van de realisatie van de doelstellingen van de VZW en van de geplande activiteiten en voeren ze de beslissingen uit van de Raad van Bestuur. Al deze functies worden helemaal onbezoldigd ingevuld.

Erik Van de Locht is 45 jaar en als zelfstandige actief binnen VDL Board Solutions BV op diverse vlakken: strategisch, financieel, organisatorisch. Hij behaalde eerst een algemene licentiaatsopleiding aan de Handelshogeschool in Antwerpen, en daarna een Master in Financieel Management. Hij startte zijn professionele loopbaan in de audit en maakte daar voor het eerst kennis met de gezondheidszorg: ziekenhuizen en mutualiteiten. Hij bekleedde diverse functies, o.m. in de chemische industrie, zowel nationaal als internationaal, steeds in financiën maar zeer dicht bij de core business. Bij het ZiekenhuisNetwerk Antwerpen/ZNA was hij vier jaar lang Algemeen Directeur Financiën en Aankoop. Hij volgde ook een opleiding Management voor de Ziekenhuisprofessional.
Waarom steunt hij de VZW Patient Empowerment? Erik: “’Patient Empowerment’ combineert voor mij de zorg en het empoweren van mensen. Zien we onze zorgverlener als een ‘meerdere’ omdat die meer kennis heeft en omdat we ervan afhankelijk zijn? Met als gevolg dat er niet enkel een zorgvraag is maar dat er ook veel onbeantwoorde vragen zijn over deze zorg? Ook die balans is een aspect van evolueren naar een nog kwaliteitsvollere zorg – in uitbreiding naar een aangenamer leven. De initiatieven die de VZW Patient Empowerment in dat kader neemt zijn moedig, nuttig en nodig. Daarvan deel kunnen uitmaken, maakt me trots. Samen verbinden rond deze zingeving met een optimale beleving van de zorg als inzet is een inspirerend vooruitzicht”.